O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 324

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Titul SPOZ
29. června 1982 převzal SPOZ při Měst NV z rukou matrikářky KNV Brno s. Zdenky Přikrylové titul „Vzorný sbor pro občanské záležitosti jihomoravského kraje“. Na slavnostním zasedání, které se konalo v hotelu na Rokytně byla přítomna vedoucí odboru kultury ONV s. Jarmila Křížová, předseda Měst NV s. Petr Klapač, vedoucí odboru ŠK SUZ s. Alena Albrechtová, předseda SPOZ s. František Dvořák a řada hostů. V  rámci slavnostního zasedání byli odměněni i nejlepší pracovníci SPOZ.

20let chovatelů v našem městě
Před dvaceti lety byla na návrh tří novoměstských chovatelů založena chovatelská organizace drobného hospodářského zvířectva. Tato organizace založená na jaře roku 1962 měla 36 členů. V současné době má organizace ČSCH 53 členů, z toho 6 žen, 4 žáky do 15 roků a 2 členy bez chovu zvířat. Členové dodali pro zpracovatelský průmysl v r. 1981 5.174 ks králičích kožek, 658 kg králičího masa, 19 kg angorské srsti a jiné produkty v hodnotě 120 tisíc Kčs. V tomto roce bude dokončena výstavba nové haly o rozměrech 22 x 10 m v areálu výstaviště svazu. Hodnota díla činí 250 tisíc Kčs. Dvacetileté výročí činorodé práce vyvrcholilo ve dnech 13. - 15. srpna 1982 Okresní výstavou drobného zvířectva v areálu výstaviště za nádražím ČSD.

Setkání rodáků
SPOZ při Měst NV uskutečnil 11. září 1982 u příležitosti dovršení padesáti let občanů města
„ Setkání rodáků“. Z  pozvaných 102 rodáků se sešlo 65 osob. Předseda Měst NV s. Klapač přijal účastníky setkání v slavnostní síni Městského národního výboru. Kulturní program uvedli pionýři z I. základní školy a Marie Krepsová zarecitovala báseň „Šípkový keř“. Poté se účastníci zapsali do pamětní knihy, byly jim předány upomínkové publikace a společným přípitkem s přáním všeho nejlepšího bylo setkání ukončeno. Poté si účastníci prohlédli I. zákl. školu, kde je s. řed. Palečková seznámila s výhledem rozvoje školy do dalších let. Po uctění památky zemřelých učitelů i spolužáků na místním hřbitově shlédli rodáci barevný film „Proměny Vysočiny“. V prostorách MKD následovala družná zábava až do pozdních hodin.

Podzimní směny NF
Na dny 25. - 26. září a 2. – 3. a 16. – 17. října 1982 byly vyhlášeny pro občany „Podzimní směny“. Národní fronty. Občané města se zúčastnili v hojném počtu a brigádnicky pracovali na těchto akcích: Mateřská škola – Žďárská ulice, Vodovod – Maršovice, výstavba budovy Svazarmu a prodejna Jednoty Rokytno.

Státní vyznamenání s. Nováka
Dne 13. října 1982 byl s. Leopold Novák, vedoucí propagačního střediska Městského kulturního domu v Novém Městě při příležitosti 60. narozenin přijat vedoucím tajemníkem OV KSČ ve Žďáře s. Jindřichem Matyášem, který ocenil jeho celoživotní práci pro KSČ a rozvoj socialistické vlasti a předal mu státní vyznamenání – medaili „Za obětavou práci pro socialismus“.

Veřejná schůze KSČ
21. října 1982 se v Městském kulturním domě v Novém Městě na Moravě uskutečnila celoměstská veřejná schůze KSČ. Po zahájení a kulturním programu byly zodpovězeny připomínky z minulé schůze. Následovala kontrola plnění závěrů, vyhodnocení plnění úkolů volebního programu Národní fronty za rok 1982, rozpracování závěrů 6. plenárního zasedání ÚV KSČ na podmínky města, vystoupení zástupce OV KSČ. V diskusi se občané zabývali převážně problematikou prodejní sítě a výstavby města. Účast na schůzi byla dobrá.

Oslavy 65. Výročí VŘSR – Měsíc přátelství
Dne 5. listopadu 1982 se v 18 hodin sešli před MKD občané města k oslavě 65. výročí VŘSR a zahájení Měsíce československo-sovětského přátelství. Po hymnách, zahájení a recitaci studentů gymnázia přednesl slavnostní projev předseda Mě V SČSP. Po odeznění Internacionály se občané, ale hlavně školní mládež – odebrali v lampionovém průvodu na místní hřbitov, kde byly položeny věnce k hrobům rudoarmějců. Členové Lidové milice pak ohňostroj- 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová