O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 323

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

né směsici žáci škol, pracovníci závodů a institucí, zájmové organizace Národní fronty, tělovýchova atd. Závěr prvomájového průvodu tvořily tradičně alegorické vozy. Průvod šel slavnostně vyzdobeným městem po ulici Tyršově směrem ke Smetanově ulici, od nádraží po Gottwaldově ulici přes Komenského náměstí na náměstí Sekaninovo. Tam byla umístěna tribuna s mírovým výzdobovým panelem. Manifestace pracujících byla zahájena hymnami. Po uvítání, slavnostním projevu zástupce OV KSČ a zdravici byla manifestace zakončena Internacionálou. Slavnostní prvomájovou náladu nepokazilo ani husté sněžení během průvodu i samotné manifestace na náměstí. Po skončení manifestace koncertovaly zúčastněné dechové hudby na náměstí. Sportovní odpoledne dětí a mládeže, které probíhalo na hřišti TJ ve 14 hodin bylo již ve znamení hezkého počasí.

Oslava 37. výročí osvobození
7. května 1982 oslavili občané města 37. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. V 18,30 hodin se občané shromáždili ke krátké slavnosti před Městským kulturním domem. Po slavnostním programu byly položeny věnce k hrobům sovětských hrdinů na místním hřbitově.

Rudý prapor k. p. Chirana
Pod heslem „Socialistickou soutěží za splnění úkolů XVI. sjezdu KSČ“ se konala v pátek 7. května 1982 v MKD Nové Město slavnostní konference delegátů ROH k. p. Chirana u příležitosti vyhodnocení výsledků socialistické soutěže za rok 1981. Pracovní výsledky k. p. Chirana Nové Město na Moravě zhodnotil podnikový ředitel ing. Josef Zvěřina, který společně s předsedou ZO KSČ Josefem Veselým a předsedou ZV ROH Vladimírem Šedým převzali z rukou náměstka FMEP Jaroslava Máčela a generálního ředitele k. p. Chirana Pavola Zemana Rudý prapor ministerstva elektrotechnického průmyslu ČSSR a ÚVOS a putovní Rudý prapor GŘ a oborového výboru ROH koncernu Chirana. Součástí slavnostní konference bylo odměnění pracovníků za výsledky v socialistické soutěži: ing. Mir. Straka získal „ Čestný odznak vítěze social. soutěže vlády ČSSR a ÚRO“. Za příkladnou iniciativu pracujících k 60. výročí založení KSČ a jejímu XVI. sjezdu. s. Alois Ročárek získal čestný titul „ Nejlepší pracovník koncernu“.

Nové tržiště
Městský národní výbor v souladu s platnými předpisy zřídil od 1. 6. 1982 ve městě tržiště. Zde mohou občané prodávat své zemědělské produkty z vlastní rostlinné a živočišné produkce, jakož i lesní plody bez povolení Měst NV a bez územního omezení. Podmínky prodeje stanoví tržní řád, který je na tržišti k nahlédnutí. Prodávaný sortiment obsahoval převážně produkty rostlinné výroby jako ovoce, zeleninu, řezané květiny, zahrádkářské výpěstky, semena, sazenice, koření, lesní plody, výrobky z proutí, dřeva  a pod. Přesto, že letošní úroda zvláště jablek byla velmi dobrá, pomohlo tržiště k zlepšení zásobování občanů zejména ovocem a zeleninou.

Slavnostní zakončení maturit gymnázia
11. června 1982 se v gymnáziu nár. umělce Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě po prvé uskutečnilo slavnostní zakončení maturit za účasti představitelů města, SPOZ, ředitelství školy, učitelů, žáků a rodičů maturantů. Při oslavě byla slavnostním způsobem odevzdána maturitní vysvědčení. Žákům i rodičům bylo poděkováno za dobrou spolupráci se školou a popřáno dalších úspěchů v následující činnosti.

Akademie žáků II. ZŠ
Ve velkém sále Městského kulturního domu byla uspořádána dne 22. června 1982 závěrečná akademie žáků II. základní školy v Novém Městě na Moravě. V bohatém programu kvalitně nastudovaném vystoupili žáci školy v pestré směsici básní, písní a scének. Zájem o akademii přesáhl kapacitní možnosti sálu. Režie se zhostili učitelé školy V. Pechová a M. Baranyk.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová