O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 322

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

i celkovým zabezpečením porady velmi spokojeni.

30. výročí založení Svazarmu
V tomto roce oslavila ZO Svazarmu v Novém Městě na Moravě 30. výročí založení a činnosti organizace. Při této příležitosti byla vzpomenuta jména zakládajících členů - s. Ondráčka, manželů Heřmanských, Grošofa, Kadlece, Švandy, Polnického, Groha, Halvy, Vorlíčka, Borské a dalších. Základní organizace byla od počátku víceúčelová - pracovaly kluby branných sportů - střelectví a šerm. Později byly ustaveny kluby kynologický, letecko-modelářský, automodelářský, radioklub a fotoklub. Při ZO pracuje i výcvikové středisko branců, které připravuje brance k výkonu základní vojenské služby. Od roku 1970 je ZO každoročně pořadatelem krajského přeboru v SZBZ. Členové jednotlivých klubů jsou instruktory a vedoucími kroužků mládeže, zajišťuje se výcvik v řízení malých motocyklů na školách II. cyklu. Každoročně je pořádáno školení řidičů, propagační akce pro mládež v pionýrských táborech aj. V  roce 1982 ZO Svazarmu získala čestné uznání předsednictva OV NF.   5. – 7. března byla v malém sále Městského kulturního domu uspořádána výstavka z činnosti ZO Svazarmu, kterou se završilo třicet let práce této organizace v našem městě. Po dobudování střediska Svazarmu na Bělisku bude mít tato organizace důstojný stánek pro svoji bohatou činnost.

Vzpomínkový večer narození V. I. Lenina
Ve čtvrtek 22. dubna 1982 byl ve velkém sále Městského kulturního domu v Novém Městě uspořádán slavnostní večer narození Vladimíra Iljiče Lenina. Ve slavnostně vyzdobeném sále se  sešla novoměstská veřejnost, aby vyslechla zasvěcený projev o životě, díle a významu V. I. Lenina. V bohatém kulturním programu vystoupili žáci LŠU, pěvecké sdružení SMETANA a členové ZUČ při MKD Nové Město.

Dětský karneval
7. března 1982 byl uveden pestrý program dětského karnevalu mateřské školy „ Pod starou radnicí“. Soudružky učitelky nastudovaly s dětmi zábavné pásmo recitací, tanečků, písní, scének, které obecenstvo naplněného velkého sálu MKD odměnilo mnohokráte bouřlivým potleskem. Na závěr si děti se svými kamarády i rodiči zatančily v pestrém karnevalovém reji.

Veřejná stranická schůze
11. března 1982 se konala v Městském kulturním domě veřejná stranická schůze uliční organizace č. 1. a č. 2. Schůze se konala za velmi dobré účasti občanů města s následujícím programem: 1. Vyřízení připomínek občanů; 2. Vyhodnocení volebního programu za rok 1981, úkoly volebního programu na rok 1982 včetně úkolů základních organizací v rámci působnosti; 3. Vystoupení zástupce OV KSČ; 4. Diskuse. V diskusi vystoupili občané převážně k otázkám prodejní sítě města, k budování staveb v akcích „Z“ a k práci občanských výborů.

Slavnostní slib PO I. ZŠ
29. dubna 1982 byl ve velkém sále MKD proveden slavnostní slib Pionýrské organizace I. ZŠ u příležitosti založení PO V. I. Lenina. Ve slavnostně vyzdobeném sále se sešli pionýři se svými vedoucími, učiteli a rodiči, aby složili slavnostní slib vstupu do pionýrské organizace. Po oficiální části následoval pestrý kulturní program.

Oslava 1. máje
V předvečer prvomájové oslavy byla u Horního dvora zapálena vatra vítězství. Účastnila se hlavně mládež města. Akce byla pořádána Mě V SSM. Prvomájové ráno přivítalo občany města zachmuřenou oblohou. Už od samého rána vyhrával městský rozhlas pochodové a budovatelské písně a zval občany do prvomájového průvodu. V 8,00 hodin se začal průvod řadit před Městským kulturním domem, kam se soustředily hvězdicové části průvodu z míst závodů, škol a institucí města. Čelo průvodu tvořily státní vlajky a vlajková výzdoba, pak následovali čestní hosté a představitelé politického a společenského života města. A dále pak v pestrobarev- 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová