O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 32

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

álu v blízkosti hotelu SKI, zajišťovat dostatek cvičitelů a instruktorů pro všechny úseky tělesné výchovy a trvalou pozornost bude věnovat tělovýchovnému hnutí na úseku města. Životní prostředí. Městský národní výbor bude zajišťovat, aby při stavbě rodinných domků a další bytové výstavbě bylo pamatováno na budování nových, zelených ploch. V zastavěných částech ulice Žďárské pod nemocnicí, u Cihelského rybníka a na Jánské ulici budou budovány zelené plochy nové. Na úseku čistoty města bude využito všech mechanizačních prostředků k zajištění čistoty ulic, náměstí a údržby a ošetřování zeleně. Pro ochranu životního prostředí budou získány společenské organizace Národní fronty, školy, pionýři a svazáci. Bude zajišťován pravidelný odvoz odpadků a veden přísný postih proti znečišťovatelům životního prostředí. III) Oblast ekonomické a sociální činnosti. Tato oblast je orientovaná na splnění a překročení úkolů 6. pětiletky. Akce, které jsou v ní uvedeny, jsou reálné a vystihují potřeby města. Je dávána přednost akcím, na kterých se budou podílet občané a podniky dobrovolnou prací a které po dokončení budou sloužit co nejširšímu okruhu občanské veřejnosti. Podmínkou splnění úkolů je vysoká angažovanost poslanců, orgánů, aktivů a aparátu městského národního výboru a jejich úzká spolupráce se všemi organizacemi Národní fronty, podniky, závody, školami a občany. Všechny členské organizace Národní fronty se budou aktivně podílet na všestranném rozvoji národního hospodářství a v souladu se závěry XV. sjezdu KSČ a okresní a městské konference strany. Městský národní výbor bude zabezpečovat finanční prostředky na údržbu základních prostředků zejména v odvětví školství, ve správě a v dopravě. Prostředky fondu rezerv a rozvoje v rozpočtu Měst NV budou použity na zabezpečení akce Z. Účelová a investiční výstavba: přístavba I. základní devítileté školy, stavba školní jídelny. Bytová výstavba: vytvoření včasné územní připravenosti pro výstavbu rodinných domků na Holubce a Brožkově kopci a bytové výstavby na ulici Žďárské. V individuální formě vybudovat nejméně 120 bytů, v komunální výstavbě nejméně třikrát osmnáct bytových jednotek na požadavky asanace a pro pracovníky veřejného zájmu; ve spolupráci podniků a bytových družstev realizovat výstavbu nejméně osmnáct bytů dodavatelsky. Svépomocné akce Z: mateřská škola na Monseově ulici a na Žďárské ulici a přístavba I. základní devítileté školy. Z dalších rozestavěných: kanalizace Holubka, vodovod Brožkův kopec - Dukla, výzkumné pracoviště Okresního ústavu národního zdraví; vodojem Maršovice a přívodní řád k němu, prodejna masa a potravin na Gottwaldově ulici, prodejna stavebních hmot Jednoty, výstavba nové kuželny TJ Sokol, výstavba prodejny zeleniny a domácí potřeby, sociální zařízení pro technické služby, úprava rybníka v Pohledci, kanalizace ve staré části Maršovic, výstava prodejny Elektro-kovo a úprava rybníka Kazmírovce; drobné stavby neinvestiční povahy: zvláštní pozornost bude věnována údržbě zeleně a zelených ploch a výsadbě

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková