O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 307

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Životopis kronikáře města:

Miloslav Dvořák - narozen 1. července 1941 v Novém Městě na Moravě. Otec byl úředníkem nemocenské pojišťovny, později pracovníkem okresního národního výboru a pocházel z malorolnické rodiny. Matka byla v domácnosti, později dělnice k. p. Chirana a pocházela z dělnické rodiny. Otec zemřel v r. 1977, matka je v důchodu. Starší bratr Jiří pracuje jako konstruktér v k. p. Chirana Nové Město na Moravě.

Po absolvování základní školy jsem se vyučil chirurgickým mechanikem v n. p. Chirana Nové Město. Po vyučení jsem v roce 1957 začal studium na Střední průmyslové škole strojnické ve Žďáře n/ S., kde jsem v r. 1961 maturoval. Krátký čas po absolvování školy jsem působil jako konstruktér v n. p. Chirana. V roce 1961 na podzim jsem nastoupil vojenskou zákl. službu  ve Vyšším vojenském učilišti ve Vyškově, kde jsem získal důstojnickou hodnost. Od roku 1963 až do roku 1978 jsem působil jako učitel odborných předmětu na odborném učilišti k. p. Chirana Nové Město. Plnou kvalifikaci k tomuto povolání jsem získal formou dálkového studia na Universitě Jana Evangelisty Purkyně - fakultě pedagogické, kde jsem v roce 1971 zakončil studium závěrečnou zkouškou. Po otevření nového městského kulturního domu jsem se ucházel o místo výtvarníka a byl jsem do této funkce přijat. V současné době pracuji jako samostatný výtvarník propagace MKD v Novém Městě na Moravě. Zabývám se vytvářením návrhů a vlastní propagační činností nejen pro mateřský podnik, ale i pro potřeby Měst NV, OV, složek NF aj. Od vzniku Novoměstského zpravodaje jsem členem redakční rady, kde působím jako výtvarník, maketář a korektor.

Od roku 1970 jsem ženat s manželkou Helenou. Mám dvě děti – Michala (1971) a Lenku (1973). Jsem členem ROH, SČSP, SČF a SBD. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová