O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 304

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Prášil (77); 23. 10. Stanislav Kvíčala; 26. 10. Václav Smejkal (42); 27. 10. Ing. Michal Sedláček (47); 2. 11. Irena Švandová (73); 3. 11. Irena Chalupová (76); 28. 11. Bedřich Prokeš (75); 5. 12. Vojtěch Laštovica; 30. 12. Františka Kalábová (84). Dne 5. 9. zemřel rodák z Křídel, dnes integrované obce našeho města, akademický malíř Jan Blažek, nositel ceny Klementa Gottwalda. Jeho životní cesta výtvarného umělce začala na novoměstské měšťanské škole, pokračovala na škole výtvarných umění ve Zlíně a skončila profesurou na umělecké průmyslové škole v Uherském Hradišti. Byl to poctivý a pracovitý člověk, který poznal těžký život i hmotnou a morální i sociální bídu lidu na Vysočině, pro něž měl hluboké pochopení. Jeho jméno a památku bude připomínat několik obrazů v prostorách Měst NV v Novém Městě. Se zesnulým se v brněnském krematoriu vřelými slovy rozloučil jménem našeho města předseda SPOZ Měst NV s. Frant. Dvořák. 

VI. Požárníci a jejich zásahy 

ZO SPO

Svaz požární ochrany v našem městě má 89 členů, z toho 22 žen a 6 dorostenců. Členové kromě výcviku a školení pečují o požární techniku (přes 800 hod.). Členové starší 25 let se každoročně zúčastňují celostátní soutěže požárních družstev. V tomto roce mezi 14 družstvy obsadili první místo. Hlavní činnost je zaměřena na požární prevenci. Jsou prováděny kontroly obytných domů a drobných provozoven (celkem 1.600 hodin). Provádí se školení občanů v protipožární ochraně, besedy a přednášky pro mládež na školách, předvádí se u pož. zbrojnice technika V PO mladých požárníku je zapojeno 20 chlapců a dívek 8-15 ti letých. Členové v tomto roce odpracovali 450 brigádnických hodin v zemědělství. V akci „ Z“ volebního programu NF odpracovali 1.900 hodin. Na dostavbě zbrojnice a skladu PHM 780 brig. hodin. Do sběru bylo odevzdáno 69 q šrotu. 16 členů darovalo bezplatně krev. Od 1. 11. 1976 je ve zbrojnici stálá pohotovostní služba složená z profesionálních požárníků.  16. 11.1980 byl ustaven v Novém Městě městský výbor ZO SPO, který organizuje a řídí činnost ZO na území Měst NV.

Zásahy SPO

Zásahy: 4. 1. – Ulomení hromosvodu a větrné růžice na věžních hodinách I. ZŠ ( ohrožení chodců ); 22. 1.  Zledovatělé sněhové převisy nad vchodem do I. ZŠ;  8. 2. – Zatopení sklepa v domě č. 1300 ve Figurákově ulici; 11. 3. – Zatopení obytných domků na Malé ulici u pí. Šírové a p. Sáblíka; 11. 4. – Požár trávního porostu v prostoru zahradní kolonie u Zubří (požár likvidován před příjezdem); 14. 4. Uzamčený byt s nemocnou ženou ve 3. poschodí (pomocí nastavovacího žebříku instalovaného zvenčí byl byt otevřen) 8. 5. – Požár ve skladu a česárně n. p. Vigona v Jimramově (námětové cvičení); 15. 5. – Požár v obytném domě č. 32 na Palackého náměstí (požár elektr. rozvaděče); 18. 6. – Požár boudy v lese u Rokytna (zasáhli požárníci z Rokytna); 28. 6. – Požár lesa v prostoru za rybníkem v Zubří; 3. 7. – Požár stromu od blesku u silnice směrem na Maršovice; 11. 7. – Požár rodinného domku s hospodářským stavením ve Žďáře n/ S. (jednotka byla vrácena); 3. 9. – Požár u posklizňové linky na sušení obilí v JZD Vzlet Slavkovice jednalo se o cvičný poplach-jednotka vrácena); 8. 9. – Požár cyklonu v závodě OPP Unčín; 26. 11. – Zatopení suterénu v mateřské škole na Žďárské ulici.

VII. Výstavba města

Na úseku účelové investiční výstavby byly v roce 1981 zařazeny stavby: 1. Přístavba školní jídelny a kuchyně I. ZŠ Nové Město. Celkové rozpočtové náklady stavby činily Kčs 1.918,- tis. Na základě 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová