O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 303

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V. Obyvatelstvo

Sčítání lidu

Výsledky sčítání lidu k 1. 11. 1981
 Obec

trvale bydlí

ženy

muži

ekonom.aktivní

prac. v místě

dojíždí

počet domů

počet bytů

počet domácností

Nové Město na Mor.

7.425

3.743

3.682

3.740

2.578

1.162

939

2.368

2.346

Hlinné

181

86

95

89

56

33

51

63

57

Jiříkovice

201

93

108

93

68

25

58

67

60

Křídla

281

142

139

130

98

32

77

94

72

Maršovice

268

129

139

120

101

19

70

83

88

Nová Ves

493

241

252

205

163

43

123

138

130

Olešná

284

146

138

128

89

39

101

122

103

Petrovice

265

128

137

116

98

18

70

87

77

Pohledec

462

243

219

238

197

41

120

152

142

Radňovice

333

167

166

154

104

50

88

115

99

Rokytno

234

117

117

108

72

36

64

73

64

Slavkovice

357

177

180

175

114

61

94

126

107

Studnice

47

24

23

19

11

8

25

26

17

Vlachovice

144

71

73

69

43

26

37

42

40

Zubří

349

166

183

157

130

27

96

113

101

CELKEM :

11324

5.673

5.651

5.541

3.922

1.619

2.013

3.669

3.503

Stav před sčítáním – mužů 5.652, žen 5.672, celkem 11.324.
Od 1. 11. do 31. 12. 1981: narození mužů 97; žen 95; celkem 192
                                        zemřeli    -//-    59;-//-   42;  -//-      101
                                        přihlášeni -//-   79;-//-  112; -//-       201 
                                        odhlášeni -//-  120-//-   113; -//-       233
                                        Stav k 31. 12. 1981: 5.659 mužů
                                                                        5.724 žen
                                                        Celkem: 11.383

Jubilanti
Jubilanti 1981-šedesátníci nar. 1921. Jménem SPOZ při Měst NV byla městským rozhlasem vysílána gratulace a hudební blahopřání: 19. 1. - Bohuslav Horníček, 10. 9. - MgPh Jiří Halva; 25. 9. - Dobromila Kadlecová, 3. 10. – Františka Augustínová; 20. 10. - Marie Ondrová; 24. 10. - Josef Pilný; 28. 11. - František Skalník; 11. 12. - Miroslav Šír; 19. 12. - Antonín Valenta.

Úmrtí
V roce 1981 zemřeli: 22. 5. - Anna Slámová (82), 10. 6. - Rudolf Fousek (77); 22. 6. - Rostislav Růžanský (24); 22. 6. - Jiří Brabec (18); 24. 6. - Libuše Petrová (60); 29. 6. - Milan Dvořák (2,5); 4. 7. - Josefa Boháčová (82); 8. 7. - František Padalík (69) – zasloužilý člen strany, bývalý předseda ONV, člen předsednictva OV KSČ, ředitel k. p. Chirana. Rozloučení s Fr. Padalíkem se konalo ve vestibulu Měst NV. Po smutečních projevech ředitele k. p. Chirana s. Zvěřiny a předsedy SPOZ s. Fr. Dvořáka recitovala s. prof. Jana Černá. Účastníci smutečního aktu se za doprovodu hudby, odebrali na konec Nečasovy ulice, odkud byly tělesné pozůstatky zesnulého odvezeny do brněnského krematoria. 10. 7. - Vlasta Melicharová (65); 21. 7. - Marie Svitavská (82); 1. 9. -Oldřich Kadlec (52); 9. 10. - PhDr Miloš Kreps Csc, 25. 9. - Alois Drobný (63); 1. 10.  Marta Vonešová; 10. 10. Jan

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková