O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 302

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

po sadu vosků či sněhová kolečka na lyžařské hole. Každý účastník obdržel vkusnou kovovou upomínkovou medaili a pamětní list.

50 km Vysočinou
9. května 1981 byl uspořádán dálkový pochod-50 kilometrů Vysočinou-po stopách partyzánského hnutí. Pořadatelem byla opět tělovýchovně branná komise ZV ROH k. p. Chirana a byl to již 12. ročník. Tradiční start i cíl byly u Odborného učiliště k. p. Chirana na Bělisku. Pochodu se zúčastnil rekordní počet účastníků - 4.100 osob. Tradiční trasy 15 km, 25 km, 35 km a 50 km byly perfektně připraveny a označeny. Celý úspěšný pochod navíc zarámovalo velice hezké a slunečné počasí. I při této akci obdržel každý účastník kovovou upomínkovou medaili a pamětní list.

Jízda zručnosti
31. května uspořádal automotoklub Svazarmu společně s provozem Lacrum v Novém Městě na Moravě  ,,Jízdu zručnosti mladých cyklistů". Na hřišti TJ se soustředili děti a mládež v šesti kategoriích od 4 do 14 let. Soutěžili v jízdě na trojkolce, koloběžce a kole. U starších dětí byla součástí jízdy i soutěž v hodu granátem a střelbě ze vzduchovky.

Veřejný závod ve skoku
13. a 14. 6. uspořádal oddíl lyžování TJ Nové Město na Moravě a n. p. Sport veřejný závod ve skoku na lyžích s umělou hmotou pro žáky ročníků 1969 a 1970. Závod se uskutečnil na můstku u pekáren.

Beseda LO TJ
20. listopadu 1981 uspořádal lyžařský oddíl TJ v MKD besedu na téma Úspěchy čsl. lyžování-podíl novoměstských závodníků s pamětníkem starší generace Romanem Langem z Plzně. Beseda byla doplněna vzpomínkami Jar. Zajíčka; dobovými diapozitivy s. Langa a barevným filmem Miloslava Dvořáka z letošního ročníku Zlaté lyže a Světového poháru žen v běhu na 20 km. Besedy se  zúčastnilo 50 osob.

Zdravotnictví
V roce 1981 měl OÚNZ celkem 651 nemocničních lůžek. Nemocnice v Novém Městě na Moravě splnila plánovanou obložnost. Využití lůžek ve dnech bylo 318,2 proti plánovaným 314,6. Rychlá zdravotnická pomoc byla zajištěna od 7,°° do 15,°° hodin. Spádová oblast činnosti RZP byla velká a přesahuje rádius 25 km. V roce 1981 bylo průměrně pět výjezdů za měsíc. Na jednotce intenzivní péče bylo hospitalizováno 337 nemocných, zemřelo 54. Jednotka intenzivní péče na chirurg. oddělení nemocnice má celkem 8 lůžek v provozu od roku 1980. Ve II. pololetí 1981 bylo dokončeno nové anesteziologicko resuscitační oddělení (ARO). Vzhledem k tomu, že nebyl vyřešen plán pracovníků na tuto novou kapacitu, nebyl k 31. 12. 1981 provoz ARO zahájen. V roce 1981 došlo k dalšímu poklesu porodnosti proti roku 1980. V nemocnici Nové Město na Moravě činil tento pokles 60 porodů. V rámci programu péče o mladou generaci provádí gynekologické oddělení průběžně zdravotně osvětové přednášky pro žáky a učňovský dorost, zabývající se ženskou problematikou, výchovou k rodičovství a sexuální výchovou. Ve spolupráci s dětským oddělením nemocnice Nové Město a výzkumným ústavem pro farmacii a biochemii ukončila laboratoř práci na klinickém a laboratorním hodnocení preparátu Ampiox. Lékárenská služba i nadále trpí nedostatkem provozních prostorů, především skladovacích. Lékárna v N. Městě neodpovídá svojí plochou typu lékárny podle platné typizační směrnice. Dalším problémem je přístrojové vybavení lékárny. Přístavba dětského oddělení nemocnice v N. Městě byla zahájena v prosinci 1979 a pokračovala v roce 1980 podle stanoveného harmonogramu a finančního limitu. Na rok 1981 zbývalo na této stavbě provést stavební práce za 791.000 Kčs a tuto stavbu dokončit. Původní termín dokončení 30. června nebyl dodržen a tak stavba byla dokončena až 31. října 1981. Rehabilitační oddělení nemocnice spolupracuje s interním oddělením v rámci kardiovaskulárního programu. V roce 1981 zahájilo oddělení léčbu akupunkturou a tím rozšířilo terapeutické možnosti v oblasti reflexní terapie.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková