O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 300

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V rámci voleb do zastupitelských orgánů uspořádala galerie ve spolupráci s LŠU výstavku kreseb jejich žáků ve vestibulu MKD v Novém Městě na Moravě.

IV. Tělesná výchova, sport a zdravotnictví

Tělovýchovná jednota.
Tělovýchovná jednota Nové Město na Moravě má 1.070 členů, z toho 149 dorostenců a 292 žáků a žákyň. Sportovní činnost je organizovaná v 9 oddílech a 2 odborech. Nejpočetnější jsou oddíl lyžování, oddíl kopané, oddíl volejbalu a odbor ZRTV. V roce 1981 byla věnována značná pozornost masovým tělovýchovným akcím k rozvoji masové tělovýchovy ve městě, zejména z hlediska získání mládeže pro aktivní tělovýchovnou činnost. Nejatraktivnější zůstávají pravidelně konané párkové závody, organizované oddílem lyžování. Vysoce je třeba hodnotit i masové akce, pořádané novoměstskými podniky a závody, jako na př.“chiranská padesátka",  ,,Ve stopě Zlaté lyže" a lyžařské závody mládeže, pořádané masovými organizacemi, občanskými výbory a školami. Členové TJ se všech těchto akcí aktivně zúčastňují.
Nemalou práci v organizování pravidelné tělovýchovné činnosti občanů koná odbor ZRTV, ve kterém pravidelně cvičí 324 členů. Největší zájem žen se projevuje o hodiny džezgymnastiky. Muži zůstávají v návštěvě tělocvičny pozadu a vyvstává nutnost zvýšenou agitační činnost jejich řady rozšířit.
V organizování mládeže si nejlépe vedou oddíly lyžování, volejbalu a kopané, jejichž mládežnické kolektivy dosahují dobrých výsledků ve výkonostním sportu. Je třeba ocenit tradiční úspěchy mladých novoměstských lyžařů, kteří v lyžařské sezoně 1980-1981 získali celkem 34 medailí za prvá tři místa v přeborech ČSR a ČSSR. Dobře vychovávají mládež ve volejbalovém oddíle. Je škoda, že v okrese není několik volejbalových kolektivů stejné výkonnostní úrovně, se kterými by novoměstská mládež mohla soutěžit. Z tohoto důvodu pro ně volejbalový oddíl vyhledává soupeře v rámci kraje a ČSR a to je organizačně i finančně náročné. Mimo sportovní činnost je v TJ organizována i politicko-výchovná práce. TJ obhajovala titul „Vzorná tělovýchovná jednota". Sedm oddílů je zapojeno v soutěži o titul ,,Vzorný oddíl", sedm družstev soutěží o získání titulu ,,Vzorné družstvo" a další soutěží o získání titulu ,,Vzorný kolektiv mládeže". Členové tělovýchovné jednoty se zúčastňují akcí pořádaných městskými orgány. Tradičně jsou organizovány pohárové soutěže k významným politickým výročím.
V akci ,,Z" byl vybudován lyžařský vlek na Bednářovci a buduje se turistická chata na Studnicích. Provádí se rekonstrukce hrací plochy na kopanou, byla provedena modernizace kuželny tím, že byly instalovány automatické stavěče kuželek a byly připraveny standartní lyžařské tratě pro lyžařskou sezonu. Tyto práce si vyžádaly mimořádného úsilí členů jednotlivých oddílů a finančních prostředků přes 2,5 mil. Kčs. U hotelu SKI buduje středisko vrcholového sportu své zařízení, které bude sloužit lyžování v Novém Městě na Moravě.
     Překážkou potřebného rozvoje tělovýchovy je nedostatek tělovýchovných zařízení ve městě (hřiště i tělocvičny) a proto ve spolupráci s Měst NV budou hledány možnosti k jejich rozšíření.

Zlatá lyže světový pohár
Bezesporu nejvýznamnější sportovní událostí roku 1981 v našem městě bylo uspořádání 43. ročníku Zlaté lyže Českomoravské vysočiny

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková