O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 299

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V roce 1981 byla provedena závažná změna ve vedení Městského kulturního domu. Pověřená vedoucí MKD   s. Ludmila Poláchová, která působila na zařízení od jeho vzniku byla k 1. 7. 1981 uvolněna z funkce. Na místo ředitele MKD byl dosazen s. Jaromír Čejka. Až do svého odchodu z funkce vykonávala s. Poláchová rovněž šéfredaktorku Novoměstského zpravodaje. K 1. 7. 1981 odešel rovněž z redakce NZ s. Vladimír Hošpes, který v redakci působil od vzniku Novoměstského zpravodaje.

Horácká galerie výtvarného umění
Činnost HGVU v roce 1981 vycházela z plánu hlavních úkolů roku. Plán výstavní činnosti byl schválen radou ONV ve Žďáře n/S.dne 13. 11. 1980. V roce 1981 připravila a realizovala galerie ve svých výstavních prostorách celkem 6 vlastních výstav, jednu výstavu převzatou z OGVU v Gottwaldově a v nově adaptovaných prostorách byla otevřena výstava ze sbírek galerie ,,Sochařská expozice" (Štursa, Pokorný, Makovský).
Výstavy:
Zasl.umělec Kamil Lhoták (8. 1 .- 12. 2. 1981) převzato z OGVU Gottwaldov návštěvnost                 
              1.194 osob.
Nár. umělec Antonín Pelc (1. 3. - 20. 4. 1981) na počest XVI. sjezdu KSČ, návštěvnost 2.356    
               osob.
Zasl. umělec Rudolf Hanych (26. 4. - 21. 6. 1981), souběžně národní umělec V. Makovský-
             kresby; k 60. výročí založení KSČ, návštěvnost 3.689 osob.
Antonín Slavíček (12. 7. - 30. 8. 1981) - souběžně Michal Ranný-kresby, návštěvnost 1.739
               osob.
  Růžena a Rostislav Magniovi-batiky a plastiky (13. 9. - 25. 10. 1981) návštěvnost 1.739
               osob.
Za nejvýznamnější výstavy roku je možno považovat výstavu z díla národního umělce Antonína Pelce, která byla připravena na počest XVI. sjezdu KSČ a v jejíž ideové koncepci se podařilo skloubit politické zaměření vybraných děl s vysokou uměleckou úrovní, s nenuceným průřezem a vývojem českého malířství XX. století a to na tvorbě jediného umělce. Tato výstava byla vysoce hodnocena stranickými orgány okresu i zástupci MK ČSR. Byla reprizována v JKP Vysočina ve Velkém Meziříčí. U této výstavy stejně, jako u dalších byla v letošním roce zvýšena úroveň propagace, zejména prostřednictvím soudobých sdělovacích prostředků-rozhlasu a televize.
S příznivým ohlasem veřejnosti v našem městě se setkala výstava z tvorby předního realistického malíře Vysočiny zasl. umělce Rudolfa Hanycha. Výstava byla připravena k umělcovu životnímu jubileu. Souběžně s touto výstavou byla v HGVU pořádaná na zámecké chodbě výstavka kreseb nár. umělce Vincence Makovského z majetku HG a HM.
V letním období byla uspořádána výstava z díla Antonína Slavíčka, která byla již několik let odkládána pro špatný technický stav Slavíčkových obrazů. Výstava musela být koncipována dle možných zápůjček. Přesto se podařilo sestavit kolekci zachycující umělcův vývoj. Souběžně byla realizována výstavka z kreseb ak. malíře Michala Ranného-první posmrtná výstava z díla nadaného umělce, který viděl problematiku Vysočiny nově a neotřele. Komorní ráz obou navzájem se doplňujících výstav přilákal neobvyklé množství návštěvníků HGVU, kteří měli navíc možnost shlédnout od poloviny července sochařskou expozici z tvorby J. Štursy a nár. umělců Karla Pokorného a Vincence Makovského, kteří jsou zastoupeni ve sbírkách galerie. Nově adaptované prostory v zadním traktu zámeckého objektu byly veřejnosti otevřeny až do 18. října.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková