O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 291

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Oslava 64. výročí Velké říjnové socialistické revoluce
Městské výbory KSČ, NF, NV a SČSP připravily slavnostní zahájení Měsíce československo-sovětského přátelství a oslavu 64. výročí VŘSR. Program 6. XI. V 17 hodin shromáždění školní mládeže a občanů před budovou Měst KD. Státní hymny. Zahájení předsedou Měst V NF s. Böhmem, slavnostní projev předsedy Měst V SČSP  s. Mádle, Lampionový průvod na hřbitov, kde položení věnců k hrobům sovětských vojáků-osvoboditelů našeho města. 5. XI. Přednáška VŘSR-počátek nové epochy lidstva, MKD pro učiliště Chirany, 10. XI. Moudrost z Vysočiny MKD přednáška MUDr. Karla Daňka. 14. XI. Pohár VŘSR-soutěž ve střelbě pistolí-Svazarm-střelnice. 19. XI. Koncert B. Drdly, Slavné houslové přídavky. Filmový festival. 1. XI. Posádka v ohrožení, 24. XI. Pronásledování ve stepi, 25. XI. Petrovka 38, 26. XI. Piráti XX. století, 26. XI. Vzpomínkový večer k 85. výročí narození Kl. Gottwalda MKD, LŠU a Gymnázium Dětský filmový festival 6. 12. Dobrodružství Alíka a 40 loupežníků, 7. XII. Jen počkej zajíci. 8. XII. Kaňka do pohádky, 9. XII. Potíže s Dominikem, 9. XII. Turnaj v odbíjené. SSM gymnázium. 11. XII. slavnostní zakončení Měsíce československo-sovětského přátelství.

Odpoledne pro důchodce 13. XII.
Sbor pro občanské záležitosti, Občanské výbory a Městský Kulturní dům připravily na neděli 13. prosince Odpoledne pro důchodce s bohatým kulturním programem, v němž vystoupily Dechová hudba Měst KD, oddíl jazzgymnastiky tělovýchovné jednoty a gymnázia, výrobní družstvo Vkus s modní přehlídkou, sólista na lesní roh Ivo Źůrek a sólista na flétnu ing. Petr Němec. Režie programu ing. Lubor Němec.

III. Činnost na úseku kulturním

1) Hudba vážná
Koncerty vážné hudby. O vážnou hudbu je dobře postaráno zásluhou Kruhu přátel hudby, jehož předsedou je ředitel lidové školy umění s. L. Matoušek. Pro členy, jichž je asi 90, je v září vypsáno předplatné na deset koncertů v sezóně, a to normální za 90 Kčs a pro důchodce za 70 Kčs. Tím je zajištěna návštěvnost koncertů, které se konají v přísálí Měst KD, kde je výborná akustika. Pro sezónu 1981-1982 připravil Kruh tyto koncerty: 24. IX. serenády W. A. Mozarta, A. Dvořáka a J. Suka, které vynikajícím způsobem provedl Komorní orchestr Bohuslava Martinů 12. II. Solisté České filharmonie Věra Soukupová (alt), Brigita Šulcová (soprán), klavír prof. Menzel. Na pořadu skladby A. Dvořáka: Milostné písně (výběr), Cikánské melodie (výběr), Moravské dvojzpěvy (všechny). Vynikající hlasy připravily návštěvníkům koncertu jedinečný zážitek. 26. III. Koncert žáků lidové školy umění, 12. III. Houslový koncert Adolfa Sýkory. 9. IV. Mozart, Divertimento,

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková