O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 290

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Podzimní směny Národní fronty
Měst NV a Měst V NF vyzvaly všechny občany, závody, školy, organizace a instituce Národní fronty k účasti na podzimních směnách ve dnech 3., 4., 17., 18., 24., 25. října 1981. Pracovalo se v investiční části akce Z na stavbě mateřské školy Žďárské ulice, Střediska Svazarmu u pekáren, vodovodu Maršovice, prodejny Rokytno a turistické ubytovny Studnice, a to v pondělí až pátek od 7 do 19,30 hod. v sobotu od 7 do 15 hod. V neinvestiční části na úklidu města, zelených ploch, veřejných prostranství, přilehlých komunikací, okolí domů a ošetření parků ve svém obvodu. Sběrné suroviny byly pro veřejnost otevřeny v sobotu 3. a 17. 10. od 8 do 12 hod. Technické služby Měst NV odvážely připravený šrot pouze v sobotu 17. 10.

Veřejné stranické schůze
Dne 15. října konala uliční organizace č. 1, do jejíž působnosti patří členové strany z ulice Hájkovy, Nádražní, Soškovy, Křičkovy, Gottwaldovy, Tyršovy, Luční, Mírové, Na výhledech, Bělisku, Hornické, Horní, Figurákovy, Smetanovy, Drobného, Mladé, Vančurovy, Čapkovy, Fučíkovi, Wolkerovy, Olbrachtovy, Bezručovy, Mrštíkovy, Na výsluní, Lesní, Polní a Zahradní.
Program. Zahájení. Zhodnocení připomínek z minulé veřejné schůze. Vyhodnocení plnění úkolů roku 1981 v podmínkách stranických organizací. Hlavní úkoly do konce roku 1981 a na rok 1982, plnění rozpracovaných závěrů XVI. sjezdu KSČ, krajské a okresní konference a úkolů vytýčených volebním programem Národní fronty. Úkoly dalšího období a jejich plnění upřesní volební program NF, úkoly roku 1982, rozbor politicko-ekonomické situace v působnosti uličních organizací. Vystoupení zástupce OV KSČ. Diskuse. Závěr. Se stejným programem konala se 22. října schůze uliční organizace č. 2. do jejíž působnosti patří členové strany z ulice Sportovní, Křenkovy, Dukelské, náměstí Komenského a Palackého, ulice Brněnské, Nečasovy, Německého, Radnické, Pionýrské, Šimkovy, Monseovy, L. Čecha, 9. května, Veslařské, Podlouckého, Sekaninova náměstí, Žďárské, Jánské, Němcovy, Blažíčkovy, Štursovy, Vlachovické a Purkyňovy.

Vzpomínkový večer k 85. výročí narození K. Gottwalda
Městské výbory KSČ, NV a NF uspořádaly 26. listopadu v Měst KD vzpomínkový večer k 85. výročí narození Klementa Gottwalda s proslovem a kulturním programem, připraveným lidovou školou umění a gymnáziem.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková