O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 289

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Volební program Národní fronty na období 1981-1984
Bude orientací pro Měst NV, Národní frontu, podniky, organizace, školy a občany našeho města a integrovaných obcí k uskutečňování hlavních cílů vytčených XVI. sjezdem KSČ. Základ tvoří úkoly v rozvoji města, jeho životního prostředí a péči o občany.

I. Oblast politicko organizátorské práce:

Úkoly 1) Rozšířit spolupráci Měst NV s organizacemi Národní fronty, 2) Prohloubit charakter plenárních zasedání Měst NV, 3) Zvýšit řídící a kontrolní úlohu rady Měst NV, 4) Pečovat o výchovu mladých poslanců, Zdokonalovat práci aparátu Měst NV, 6) Organizovat hovory s mládeží, 7) Podílet se na organizování schůzí s občany, 8) Zvyšovat aktivitu občanů uzavíráním socialistických závazků, 9) Zabezpečit větší účast občanů na plenárních zasedáních Měst NV, 10) Zkvalitnit řídící funkci orgánů Měst NV ve vztazích k občanským výborům, 11) Vytvářet podmínky pro rozvoj masové tělovýchovy a sportu.
II) Ideově výchovná činnost-hlavní úkoly: Výchova v duchu vědeckého světového názoru a k překonávání maloměšťáctví. Dodržování zásad socialistického soužití, socialistické zákonnosti a ochrana veřejného pořádku. Zvýšení účasti orgánů a organizací NF, podniků a ostatních institucí a závodů na ideově výchovné činnosti.
III) Ekonomická oblast: a) Investiční výstavba: přístavba I. ZDŠ a II. ZDŠ. Přístavba dětského oddělení nemocnice, výstavba prádelny nemocnice, rekonstrukce kotelny, autoopravny, chodník v Maršovické ulici, prodloužení Vančurovy ulice 2x18 bytovek Chirana, 2x8 bytovek Státních lesů, 18 bytovek Měst NV. Akce Z: akce rozestavěné: Kanalizace Slavkovice, vodovod Maršovice, Mateřská škola Žďárská ulice, Středisko Svazarmu, Prodejna Rokytno, ubytovna Studnice, vlek Bednářovec, Prodejna potravin. (Nově zařaděné: prodejna zeleniny, Kanalizace Maršovice, prodejna hračky, papír, garáže Technických služeb Měst NV, autobusové čekárny u nemocnice, v Zubří, ve Studnicích, Rozšíření hřbitova, vodovod Rokytno, hospodářská budova nemocnice, Jiříkovice, regulace potoka.

Beseda se snoubenci a novomanžely
Sbor pro občanské záležitosti uspořádal 29. září v Měst KD besedu se snoubenci, novomanžely a mladými lidmi k otázkám manželství. Přizvaní odborníci odpovídali během besedy na vznesené dotazy, které si přítomní předem připravili.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková