O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 287

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Složení komisí při Měst NV (první jméno předseda, druhé tajemník, další jména členové)

Plánovací. Ing. Vladimír Novotný, Oldřich Špinar, Miloslav Čech, Josef Bláha, Alena Bláhová, Pavel Peňáz, Božena Koudelová, Miloslav Zábrš, Ing. Petr Peňáz.
Finanční. Ing. František Havlíček, Hana Veselská, František Polnický, Jaroslava Konečná, Stanislava Kvíčalová, Wiliam Banoczay, Miloš Messenský, Marie Srnská, Ludvík Kirchner.
Bytového a místního hospodářství. Růžena Brabcová, Jiří Obr, Bohumil Kamp, Ladislav Pakosta, Pavel Kubík, František Krejčí, Olga Chroustová, Jan Šimek, Miloš Straka.
Obchodu a cestovního ruchu. Tomáš Marek, Anežka Pazderová, Milan Mahel, František Kučera, Jan Janů, Jaroslav Dudek, Jana Doležalová, Ing. Jan Plkal, Pavel Hala.
Školství a kultury. Marie Liedermanová, Věra Strašilová, Milada Žáková, Jiřina Janebová, Žofie Zdražilová, Helena Kinclová, Bedřiška Veselská, Ivana Slámová, Zdena Marková.
Sociálních věcí a zdravotnictví. Marie Jebavá, Zdena Bláhová, Věra Váchová, Vlasta Zábršová, MUDr. Bohumil Filipenský, MUDr. Petr Konečný, Marie Kulková, Jaroslava Beranová, MUDr. Oldřich Sekora.
Vodního a lesního hospodářství a zemědělství. Miloslav Mička, Eva Kučerová, Marie Dvořáková, Jan Hromádka, Věra Stará, Dagmar Lemperová, Ing. Jan Tománek, Václav Nečas, Jan Jelínek.
Výstavby. Zdeněk Fuchs, Jaroslava Ondráčková, Ing. Zdeněk Dvořák, Josef Vetešník, František Král, Ing. Petr Hemza, Bohumil Havlík, Jaromír Chroust, Bohumil Nečas.
Pro mládež a tělesnou výchovu. Jaromír Čejka, Marie Filipi, Jan Sedlařík, Ladislava Ambrožová, Jaroslav Jiruška, Ing. Bedřich Michálek, Ladislav (Černý) Novotný, Irena Kubečková, Jana Černá.
Veřejného pořádku. Promovaný právník Rudolf Grochal, JUDr. Ladislav Toman, Josef Urban, Otokar Šebek, Jan Trödler, Ladislav Šebek, Milan Kotlář, Ivan Kutil, Jiří Petr.
Dopravy. Josef Sáblík, Ing. Josef Mrázek, Miloň Marek, František Uhlíř, Jaroslav Dvořák, Karel (Dvořák) Novotný, Josef Štefka, Miroslav Frolda, Jaromír Drdla.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková