O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 284

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Celkem sklizeno 1170 ha ječmene s průměrným výnosem 4,21/ha, 565 ha s průměrným výnosem 4,15/ha, 116 ha pšenice s průměrným výnosem 4,22/ha a 329 ha ovsa s průměrným výnosem 4,21/ha. Celkový průměrný výnos 4,21/ha. Sklizeň obilí skončena 30. srpna. Současně s obilím sklizena sláma. Tři lisy je sklidily z 1069 ha, 2 linky řezaček z 876 ha, a sběrací vozy z 80 ha, rotační lisy z 150 ha. Sláma sklizena ve velmi dobré kvalitě. Na sklizené plochy okamžitě vyjížděly traktory, které podmítly 195 ha. Pokračovala sklizeň otav, hnojilo se a 24. srpna byla zahájena sklizeň brambor.

Horácká výstava králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva
V sobotu 15. a v neděli 16. srpna pořádala základní organizace Československého svazu chovatelů domácího zvířectva v Novém Městě na Moravě Horáckou výstavu králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva. Výstava byla uspořádána na výstavišti za nádražím ČSD. Na výstavišti proběhla soutěž o nejlepší organizaci chovatelů a bursa, na které nejlepší posuzovatelé ČSR hodnotili vystavená zvířata. Výstava byla zahájena v sobotu 15. srpna v osm hodin. Do dvanácti hodin probíhalo posuzování zvířat a v 18 hodin první den výstavy skončil. Druhý den 16. srpna byla výstava otevřena v osm hodin. Od 10 hodin proběhl ukázkový výcvik psů, který provedli členové Svazarmu ze Žďáru.

Setkání novoměstských rodáků šedesátníků
Na den 19. září připravil Sbor pro občanské záležitosti setkání novoměstských rodáků šedesátníků a padesátníků. Byli přijati v obřadní síni v budově Měst NV představiteli města a SPOZ. Po přivítání a kulturní vložce je předseda Měst NV s. Klapač seznámil s historií města, jeho kulturními tradicemi, s výstavbou a se změnami, které město prožívá v současné době. Potom se přítomní zapsali do pamětní knihy, převzali upomínkovou publikaci a společným přípitkem byla slavnost na Měst NV ukončena. Po společném fotografování odjeli účastníci do hotelu SKI ke společnému obědu. Po návratu do města si prohlédli svoji školu a ocenili péči, kterou společnost a učitelé škole věnovali a věnují a tím školní budovu k nepoznání změnili. Potom ředitelka školy odevzdala bývalým žákům pamětní list a publikaci k 100. výročí založení školy a rodáci se odebrali k prohlídce expozice sochařských děl Jana Štursy a Vincence Makovského v Horácké galerii v budově zámku. Prohlídka města a zhlédnutím filmu Proměny Vysočiny byla odpolední část setkání ukončena. Potom se ještě rodáci sešlou v Měst KD k přátelskému besedování.

Volby do občanských výborů
Důležitou politickou akcí v r. 1981 byly také volby do občanských výborů. Probíhaly ve městě a v integrovaných obcích od 14. do 22. září bez rušivých příhod. Byli jim přítomni delegovaní zástupci Měst NV. Všichni navržení členové, jimž byla dána důvěra, byli zvoleni jednomyslně. Celkem bylo zvoleno 24 občanských výborů, z toho 10 v Novém Městě na Moravě. Poznámka k zápisu. Jsou v něm tyto údaje. Název obce, číslo občanského výboru, datum volby, jméno delegovaného zástupce Měst NV, jméno předsedy, místopředsedy a jména dalších členů. Všechny občanské výbory mají celkem 214 členů.
Nové Město na Moravě č. 1 (21. IX., F. Dvořák), Ing. Jan Loučka, František Kučera, Jana Žáková, Jaroslav Ondráček, Marie Luková, Jarmila Prášilová, Vojtech Holfeuer, Marie Jeřábková, Jiří Peňáz, Marie Běličková
Nové Město na Moravě č. 2 (21. IX., F. Dvořák) Wiliam Banoczay, Anna Kuderová, Eva Linhartová, Josef Figurák, Josef

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková