O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 279

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

KSČ, politické strany a organizace Národní fronty. Data voleb 5. VI. od 12 do 22 hodin a 6. VI. od 6 do 14 hod. Volební okrsky, obvody a místnosti. 1) Nové Město, 1-17 Uranový průzkum); 2) Nové Město, 18 - 36, bývalý Jednotný klub pracujících; 3) 37 - 49, Městský kulturní dům, 4) 50 - 68, poliklinika OÚNZ, 5) Nové Město na Moravě 69 - 88 (nemocnice, 6) Maršovice 89 - 91, rychta, 7) Pohledec 92 - 97 (kulturní dům, 8) Zubří 98 - 102 (budova Občanského výboru, 9) Olešná, 103 - 106, (kulturní dům, 10) Petrovice, 107 - 109 (budova OV), 11) Nová Ves 110 - 115 (kulturní dům, 12) Křídla, 116 - 119 (kulturní dům, 13) Hlinné, 120 - 122 (kulturní dům, 14) Slavkovice 123 - 127, (kulturní dům), 15) Radňovice (128 - 131), budova OV), 16) Jiříkovice (132 - 134), 17) Vlachovice (135 - 136), (kulturní dům), 18) Rokytno (137 - 140, (budova OV).
Kandidáti do vyšších zastupitelských orgánů (První číslo znamená volební obvod, číslo za jménem kandidáta, rok narození) 61 Federální shromáždění, sněmovna národů, JUDr. Hana Kantorová (1934 právní čekatelka státního notářství, Žďár nad Sáz. 116 Federální shromáždění-sněmovna lidu-Věra Jandová (1937) JZD Rovečné. 162 Česká národní rada, Josef Svoboda 1952) frézař N. P. Žďas, Žďár nad Sáz. 147 Jihomoravský krajský národní výbor Brno Ing. Jaromír Houdek (1951) samostatný konstruktér k. p. Chirana Nové Město na Moravě, 22) Okresní národní výbor Žďár nad Sáz. Vladislav Dobiáš (1929) předseda Měst NV, 23) František Polnický (1939) nákupčí JZD Vzlet Slavkovice, 24) Blažena Zítková (1934) dělnice k. p. Chirana, Nové Město, 25) Ing. Oldřich Šulc (1946) ekonomický náměstek ředitele Chirany Nové Město, 26) Miloslav Čech (1930) ekonom JZD Vzlet Slavkovice, 27) MUDr. Miloš Kutal (1928) primář nemocnice Nové Město na Moravě, 28) Božena Milušková (1943) dělnice Chirany Nové Město na Moravě, 29) Marie Lukešová (1943) dělnice n. p. Sport Nové Město na Mor., 30) Jaroslav Humlíček (1939) předseda podnikové komise Žďár nad Sázavou.
Hlasovací lístky. Pro volbu do sněmovny národů byly barvy modré, do sněmovny lidu zelené, do České národní rady žluté, do krajského národního výboru růžové, do okresního národního výboru oranžové a do městského národního výboru bílé. Voleb se zúčastnilo 99,88 % voličů zapsaných do voličských seznamů. Všichni navržení kandidáti byli zvoleni naprostou většinou hlasů. Volební místnosti byly vkusně vyzdobeny a ve všech místech probíhaly volby v dobrém a radostném ovzduší. Někde vyhrávala hudba. Tentokrát byly volby náročnější proto, že městské orgány je zajišťovaly také v integrovaných obcích.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková