O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 278

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Jarní směny Národní fronty
Ve dnech 4., 5., 11., 12., 18., 25. a 26 dubna 1981 proběhly v našem městě a v jeho místních částech Jarní směny Národní fronty, k nimž vyzvaly občany, závody, školy, instituce a organizace Národní fronty Městský národní výbor a Městský výbor NF. Pracovalo se v investiční části akce Z na stavbě potravin v Gottwaldově ulici, na kanalizaci v ulici Brněnská, na stavbě mateřské školy v ulici Žďárské, na středisku Svazarmu u pekáren, na stavbě vodovodu v Maršovicích, prodejny v Rokytně a turistické ubytovně na Studnicích. Pracovalo se v pondělí až pátek od 7,00 hod. do 18.30, v sobotu od 7 do 15 hod.
V neinvestiční části se pracovalo na úklidu města, zelených ploch a veřejných prostranství. Občané, občanské výbory, podniky, školy a organizace NF se zaměřily na úklid přilehlých komunikací, okolí domů, ošetření parků a zelených ploch ve svém obvodu. Svoz odpadků byl zajištěn ve spolupráci Měst NV a předsedů OV v Novém Městě na Moravě a místních částech. Sběrné suroviny byly otevřeny v sobotu 4. a 11. dubna od 8 do 12 hod.
Lesní závod Nové Město na Moravě prováděl od 4. června chemické letecké hubení ploskohřbetky smrkové v lesních porostech a polesí Koníkov z důvodů celospolečenských, aby nedošlo k dalšímu rozšíření škodlivého hmyzu. Postřik byl proveden v katastrálním území Pohledec, Zubří, Studnice, Kuklík, Rokytno a Koníkov. Vstup do chemicky ošetřených porostů byl zakázán. Včelaři museli přesunout včelstva z katastrálního území Kuklík, Kadov, Odranec, Studnice a Roženecké Paseky nejméně pět kilometrů od ošetřovaných porostů.

Volby 4. a 5. června
Volby jsou významným nástrojem upevňování socialistického státu a uskutečňování socialistické demokracie; jsou důležitou událostí v životě naší společnosti, krokem při plnění závěrů XVI. sjezdu KSČ v rozvoji socialistické státnosti, v posilování vedoucí úkoly dělnické třídy a v dalším upevňování jejího svazku s družstevním rolnictvem a ostatními pracujícími.
Přípravy k volbám projednala rada Měst NV na svém zasedání 18. února 1981 pro oblast působení Měst NV Nové Město na Moravě, to jest Nové Město plus integrované obce. Ve shodě s ustanovením volebního zákona o počtu poslanců podle počtu obyvatel stanovila 18 volebních okrsků a 140 volebních obvodů se stejným počtem poslanců a jmenovala s. J. Zoubka předsedou a s. P. Klapače místopředsedou městské volební komise. Stanovila také data a program předvolebních schůzí (kulturní vložka, seznámení s kandidáty do vyšších zastupitelských orgánů a s volebním programem NF pro Měst NV. K registraci navrhla kandidáty

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková