O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 276

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

II. významné události veřejného života politického

30. I. Městská konference KSČ
Městská konference KSČ kriticky zhodnotila činnost městské organizace za období 1978-1981. Práce se sice zlepšila, ale stále je ještě dost úkolů, k jejichž úspěšnému plnění je třeba přidat více úsilí. Po provedení integrace od 1. července 1981 budou městskému výboru podléhat kromě čtyř městských organizací a základní organizace na Měst NV také základní organizace strany v Rokytně, Zubří, Olešné, Křídlech, Nové Vsi, Petrovicích, Slavkovicích, Radňovicích a v Hlinném. Z 15 členů výboru je 7 dělníků, 3 ženy, 3 mladí komunisté a 2 členové z integrovaných obcí. Předsedou byl zvolen s. František Dvořák.

12. II. oslava Vítězného února
Za početné účasti našich spoluobčanů konal se v Měst KD slavnostní večer s proslovem a kulturním programem k 33. výročí Vítězného února.

19. III. veřejná stranická schůze
Městský výbor KSČ společně s uličními organizacemi 1 a 2 uspořádal veřejnou stranickou schůzi, na které po proslovu následovalo zhodnocení připomínek z minulé veřejné schůze. Zhodnocení plnění úkolů uličních organizací za uplynulé období a seznámení se socialistickým závazkem města za rok 1981.

22. IV. vzpomínkový večer k 111. výročí narození V. I. Lenina byl uspořádán v Měst KD a měl na pořadu vzpomínkový projev a kulturní vložku, kterou připravili žáci lidové školy umění. Večer měl velmi slušnou účast.

Oslavy Svátku práce
Celkový program. 30. dubna pálení vatry v prostoru chaty Mercedes, 1. května oslava 1. máje, 8. května kladení věnců k hrobům padlých rudoarmejců, 14. května koncert žáků lidové školy umění, 15. května slavnostní zasedání městských orgánů k 60. výročí založení KSČ, 20. května Koncert Janáčkova kvarteta nositele Řádu práce k 60. výročí založení KSČ.

Svátek práce. Dopolední program probíhal za nevlídného deštivého počasí. V 7 hodin byl budíček, od 8-8,30 řadění průvodu v prostoru u Měst KD, 8,30-9 průvod městem. V čele průvodu nesena státní vlajka, za ní pochodovali členové delegace OV KSČ v čele s tajemníkem pro ideologickou práci s. RSDr. Doubkem a jejímiž dalšími členy byli tajemník ONV s. RSDr. Kosek a členka OV NF Růžena Novotná. Spolu s nimi tvořili čelo průvodu členové Měst V KSČ v čele s předsedou s. J. Zoubkem a členové Měst NV v čele s předsedou s. V. Dobiášem. Všichni potom zaujali spolu s předsedou Měst V NF s. Böhmem spolu s dalšími představiteli politických stran NF místa na velmi vkusně upravené tribuně na Se-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková