O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 275

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

2) Zhodnocení školního roku 1980/81 a připravenost škol na šk. r. 1981/82.
3) Stav umístění v mateřských školách a jeslích.
září rada 9. IX.
1) Stav na úseku požární ochrany v obvodu Měst NV.  Protipožární dohlídky.
2) Hodnocení činnosti městských kulturních zařízení za I. pololetí 1981.
3) Schválení rozpracovaných závěrů XVI. sjezdu KSČ a okresní a městské konference strany na podmínky města.
rada 24. IX. 1) Hodnocení činnosti Měst NV, Okresního oddělení veřejné bezpečnosti, Městského výboru Národní fronty a Městského výboru Socialistického svazu mládeže na úseku boje proti kriminalitě mládeže.
říjen rada 8. X. 1) Údržba komunikací a připravenost na zimní období.
2) Zhodnocení letní rekreační sezony.
3) Zásobování tuhými palivy.
4) Hodnocení činnosti komise sociálně zdravotní.
rada 22. X. 1) Hodnocení činnosti komise ochrany veřejného pořádku.
2) Hodnocení činnosti komise zemědělské. Stav na úseku podzimních prací.
listopad rada 5. XI. 1) Hodnocení činnosti matriky.
2) Hodnocení činnosti komise výstavby.
3) Výsledky hospodaření Měst NV a organizací jím řízených za III. čtvrtletí 1981.
19. XI. 1) Plnění úkolů na úseku akcí Z.
2) Zhodnocení činnosti komise obchodu a cestovního ruchu.
3) Zhodnoceni činnosti komise pro mládež a tělesnou výchovu.
Prosinec rada 3. XII. 1) Schválení plánů práce rady, pléna a komisí Měst NV na rok 1982.
2) Zhodnocení činnosti komise JSBOO a organizace branné výchovy za rok 1981.
rada 15. XII. Výjezdní zasedání v Nové Vsi. 1) Zhodnocení činnosti občanského výboru Nová Ves.
2) Zhodnocení Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti za rok 1981 projednání JPKVČ za rok 1982.
Plénum 17. XII. 1) Schválení plnění práce pléna, rady a komisí Měst NV na rok 1982.
2) Schválení rozpisu, prováděcího pléna a rozpočtu Měst NV na r. 1982.
3) Plnění volebního programu NF v r. 1981.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková