O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 272

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Požár travního porostu v prostoru pod zastávkou ČSD, 1+4. 22. V. Cvičný poplach-hlášen požár v učilišti k. p. Chirana, 1+1, 1+4, 1+6. 23. V. Požár lesa na Pasekách, 1+8, 1+8, dvě cisterny. 5. VI. Požár stohu slámy nad koupalištěm u Maršovic, 1+5, 1+3. 22. VI. požár vraku automobilu na skládce Sběrných surovin. 8. VII. samovznícení uhlí ve skládce objektu JZD Olešná, 1+4. 24. IX. Požár auta se slámou u Maršovic; 1+2, 1+5. 19. X. Zahořené uhlí v uhelně n. p. Dřevařské závody-pila Nové Město; 1+2. 22. X. Požár kravína v Křídlech-námětové cvičení, 1+4. 18. XII. požár domku v Řečici, 1+5, 1+10.

V měsíci lednu, únoru a březnu sbírán a tříděn dokumentační materiál, v dubnu a květnu 1981 vypracován koncept zápisu, který přečten a schválen letopiseckou komisí a po projednání v komisi školské a kulturní schválen radou Měst NV.  Zápis do kroniky proveden v červnu a v první polovině července 1981.

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová