O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 268

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Celostátní kvalifikační závod. Heslo závodu - Sportem za mír a přátelství mezi národy. 35) Záštitu převzaly: Krajský výbor KSČ Brno, Jihomoravský krajský národní výbor Brno, Krajský výbor Čsl. svazu tělesné výchovy Brno, Okresní odborová rada Žďár nad Sáz. a Městský výbor KSČ Nové Město na Moravě. Čestné předsednictvo. Josef Korčák, předseda vlády ČSR, Karel Neubert, vedoucí tajemník KV KSČ, RSDr. Antonín Himl, předseda ÚV ČSTV, Zdeněk Vávra, předseda KNV, František Klement, předseda ONV, RSDr. Rudolf Hegenbart, vedoucí tajemník OV KSČ, Jindřich Zoubek, předseda Měst V KSČ, Vladislav

Dobiáš, předseda Měst NV Nové Město na Moravě a další.

Pořad závodu. 14. I. prezentace závodníků, 15. I. prezentace závodníků, trenink na závodních tratích, losování závodníků pro první den závodu. V 18 hod. slavnostní zahájení závodu před budovou Měst KD.  16. I. V 9 hod. start závodu žen a juniorek na 5 km, start závodu mužů a juniorek na 15 km. 13-15 hod. trenink. 15 hod. losování na druhý den závodu. 18 hod. vyhlášení výsledků prvního dne závodu. 17. I.  V 9 hod. start závodu juniorů na 10 km, závodu žen a juniorek na 10 km, závodu mužů na 30 km. Ve 13,30 vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení závodu. Průběh závodu. Prvního dne se kromě představitelů našeho okresu, vedoucího tajemníka OV KSČ s. Ing. Antonína Žáka, předsedy ONV Františka Klementa, tajemníka ONV RSDr. Jaromíra Koska, zúčastnil také vzácný host, předseda ÚV ČSTU s. RSDr. Antonín Himl a několik tisíc milovníků lyžařského sportu. V průběhu prvního dne závodu byli s. Himlovi a představitelům okresu představeni žijící zakladatelé závodu Zlatá lyže Jiří Kadlec a Miloslav Rohlík, kteří je informovali o začátcích lyžařského sportu v Novém Městě. Delegace ÚV ČSTV, vedená s. Himlem, spolu s doprovodem navštívila n. p. Sport, kde se seznámila s moderními výrobky závodu. Odpoledne prvního dne závodu vedoucí jednotlivých delegací se členy organizačního výboru a dalšími hosty byli přijati představiteli města na Měst NV. Potom položily delegace věnce k pamětní desce zakládajících členů KSČ v Novém Městě ve vestibulu budovy Měst NV a k hrobům zakladatelů a činitelů Zlaté lyže. Večer uspořádán v Měst KD společenský večer s kulturním programem, který připravily umělecké soubory Měst KD, a mimoto promítnut film z loňského závodu Zlatá lyže. Vítězové jednotlivých závodů. 10 km junioři, Kičin - ČSSR, 10 km juniorky Gordonová -  SSSR, 10 km ženy a juniorky Paulů - ČSSR, 15 km mužů Deckert - NDR a za ním Švub, Malec a Švanda a 30 km Deckert a za ním Abysov SSSR, Malec a Švub, oba ČSSR. Vyhlášení výsledků závodu a slavnostní odevzdání cen vítězům se konalo před hotelem SKI. Účastnil se ho mezi jinými vedoucí správy předsednictva vlády ČSSR pro tělesnou výchovu a sport Ing. Václav Markout, tajemník ÚV Národní fronty Oldřich Burger, technická delegátka FIS Eva Paulusová, předseda Svazu lyžařů ÚV ČSTV Karel Smola a delegace OV ČSTV  družebního okresu Vranov nad Toplou. Vítězové dostali hodnotné ceny. Vítěz závodu na 30 km Deckert pohár předsedy vlády ČSSR Dr. L. Štrougala a vítězka závodu juniorek na 10 km Gordonová pohár předsedy vlády ČSR Josefa Korčáka. Další přední závodníci si odnášeli obrazy A. Lukáška, R. Hanycha, F. Bukáčka, B. Puchýře, P. Kopáčka, J. Zezuly a umělecké sklo J. Svobody. Organizace závodu jako vždy vynikající.

20. I. tradiční  párkové závody v běhu a skocích na lyžích.

30. III. Okresní štafeta po partyzánských stopách z Nedvědice na Cikháj. Odbor turistiky TJ Nové Město se zúčastnil štafety z Koníkova do Odrance. Tímto pochodem zahájena akce Sto jarních kilometrů.               

Okrsková spartakiáda

Okrsková spartakiáda se konala 25. května 1980 na stadionu TJ Nové Město. Přípravy na ni byly zahájeny už v květnu 1979, kdy se ustavil okrskový spartakiádní štáb pod vedením s. inspektora Františka Bradáče. V září 1979 byl zahájen nácvik spartakiádních skladeb na I. a II. ZDŠ a na gymnáziu. Šlo o skladby pro rodiče a děti, nejmladší žactvo, mladší žáky a žákyně, starší žáky a žákyně, dorostence a dorostenky. V tělovýchovné jednotě začali s nácvikem muži a ženy. Všechny skladby byly náročné na tělesnou zdatnost. V jednotlivých skladbách vystoupilo celkem 2435 cvičenců ze 27 škol a 12 tělovýchovných jednot z okresu Žďár nad Sáz. Ve skladbě rodičů a dětí 132 párů, 240 cvičenců nejmladšího

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová