O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 267

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

1980 - 5 představení - 1255 diváků a přehlídka sovětských filmů v Měsíci československo-sovětského přátelství (4 představení - 369 diváků. Za dětské vstupné (1Kčs při klasickém nebo rozšířeném promítacím plátně nebo 2 Kčs na širokoúhlém promítacím plátně) uskutečněno 95 představení s 20.534 diváky a s průměrem 216 diváků na představení. Pro školy a odborné učiliště uskutečněno 9 představení s účastí 2692 diváků, průměr 299 na představení. Pravidelně jednou až dvakrát za měsíc se promítá v neděli dopoledne pro mateřské školy a jesle. Dne 17. V. 1980 ve spolupráci s Okresním kulturním střediskem uskutečněna předpremiéra filmu Brontosaurus za účasti herců v něm účinkujících. Za účasti Klubu přátel sovětského filmu vyhlášena soutěž Děti a film. Zapojilo se do ní mnoho dětí a jejich soutěžní práce byly vystaveny na nástěnce v kině. Ceny ve výší 500 Kčs uhradil Okresní výbor  SČSP. Na přehlídky jsou připraveny ceny, darované správou kina, zdejšími závody a Krajskou organizací pro film. Mimo filmová představení uskutečněno v sále kina školení CO, estrádní vystoupení Josefa Zimy a dalších umělců a akce SSM Věc nás všech o údržbě veřejných prostranství. Kino zaměstnává 11 lidí (vedoucí, 3 promítači, 2 pokladní, 3 zřízenkyně, uklizečka a topička). Promítač P. Petrlák a vedoucí kina s. Votoček  absolvovali s úspěchem kurs promítačů nové technologie v Klánovicích. Po provedené reorganizaci ve správě kin přejde dnešní vedoucí jako čtvrtý do skupiny promítačů. Třetím je s. Svitana. Od 1. ledna 1980 nastoupila nová uklizečka. Pro údržbu a zlepšení prostředí provedeny tyto práce: zabudován víceformátový  oponový automat, vymazán kotel ústředního topení, generálně opraveny tři reklamní skříňky, zhotovena zapuštěná rohožková plocha na čištění bot u hlavního vchodu a další drobnější opravy. K 35. výročí znárodnění čsl. kinematografie obdržel vedoucí kina Čestný diplom za záslužnou práci pro rozvoj čsl. socialistické kinematografie. Dobrá je spolupráce vedení kina s výborem Klubu přátel sovětského filmu, jehož předsedkyní je s. Alena Janů. Hlavním úkolem pro rok 1981 je rozvinutí práce Klubu mladých přátel sovětského filmu hlavně na školách.

Městský kulturní dům

Městský kulturní dům. Několik čísel z činnosti. Počet akcí a návštěvnost. Programy populární 24 - 7251; divadelní představení 14 - 3.179; dětská divadla 11 - 3047; vážná hudba 10 - 1314; literární pásma a slavnostní večery 7 - 2.666. Celkem 66 - 17.457. Přednášek 14 - 795; kursy 24 - 308 lekcí - 324 účastníků. Zájmová umělecká činnost: zkoušky souborů 420, programy zájmové umělecké činnosti 59, výstavy zájmové umělecké činnosti 4; členů zájmové umělecké činnosti 185. Celkem všech akcí v Měst KD 1292, účastníků 96.769. 

Novoměstský zpravodaj

Měst V KSČ a Měst NV vydal v r. 1980 druhý ročník Novoměstského zpravodaje. 34) Vyšlo 11 čísel (dvojčíslo červenec-srpen) s ustáleným obsahem: úvodník, Z jednání městských orgánů, programy Měst KD, programy kina, z historie města, kulturní a politická výročí, životní jubilea, vítání dětí do života a pestrý obraz práce, činnosti a výsledků novoměstských závodů, institucí a orgánů. Zájmu a oblibě se zvlášť těší rubrika historie města. V r. 1980 v ní otištěny články Jak se časy změnily, Novoměstská náměstí a ulice, Zajímavosti novoměstského katastru, 180 let  ,,Úvahy o přírodě, Osvobození Nového Města Sovětskou armádou, Novoměstské kašny, Jan Štursa, Vincenc Makovský, Padesát let od první rekreologické konference v Novém Městě na Moravě, Ivan Sekanina, První výprava do SSSR, Vesele o našich slavných rodácích. Většinu z nich napsal městský kronikář dr. J. Mikulec.

IV) Tělesná výchova, sport a zdravotnictví

Významná výročí novoměstské tělovýchovy v r. 1980. 1870 založena tělocvičná jednota sokolská, která se po pěti letech rozpadla. 1880 počátky lyžování. 1895 založen Bruslařský klub. 1900 narozen jeden z nejvýznamnějších novoměstských lyžařských závodníků Josef Německý. 1900 Obnoven Sokol. Poprvé hraná v Novém Městě kopaná. 1910  2. II. první lyžařské závody.

19. I. Ve stopách Zlaté lyže.                                                                                  

Zlatá lyže

16. - 17. ledna Zlatá lyže Českomoravské vysočiny (42. ročník, 61. veřejné lyžařské závody). Memoriál Josefa Německého - závod v běhu na lyžích na 30 km. Československý pohár. II. celostátní kvalifikační závod pro postup na mistrovství ČSSR. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová