O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 263

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dechová hudba Měst KD Nové Město na Moravě. Zpívala Ivana Müllerová a Karel Gulda z Hudebního divadla v Karlíně a Jan Sedlařík. Dále vystoupil člen Městských divadel pražských Vítězslav Černý, hudební skladatel Ladislav Čížek a smíšený pěvecký sbor Smetana. Pořad uváděla televizní hlasatelka René Nachtigalová. 8. X. Banjo Band Ivana Mládka. 18. X. Králíkárna č. 3. 19. X. Petra dnes nepřijede aneb Kardinálové ve filmu. 8. XI. Vystoupení populárního bulharského zpěváka Bissera Kirova se skupinou Reflex. 16. XI. Petra Janů se skupinou Bumerang v pořadu Exploduj. 1. XII. C a K vocal - scénické pásmo rockových písní autorů J. Cerhy, L. Kantora a O. Petřiny. 11. XII. vystoupení skupiny Fešáci.

Besedy a přednášky

Besedy a přednášky.  24) 6. II. Ing. architekt Josífek, Finská architektura (s diapozitivy). 12. II. Vztahy mezi lidmi. 21. II. Komunistická strana-strana leninského typu. 20. III. Beseda s akademickým malířem Josefem Bulantem při zakončení výstavy z jeho umělecké tvorby. 10. IV. Boj proti škodlivým vlivům. 23. III. Přednáška MUDr. B. Handla, primáře chirurgického oddělení nemocnice v Boskovicích o včelích produktech (medu, pylu, mateří kašičce) jako zdroje zdraví pro člověka. 13. IV. Ing. Šimek, O rybářství. 16. IV. Přednáška Dr. Niny Dvořákové o ruském malířství XIV. století (s diapozitivy). 23. IV. Beseda se zasloužilým umělcem Janem Blažkem při příležitosti jeho výstavy. 4. XI. Velká říjnová socialistická revoluce. Přednáška pro studenty gymnázia a žáky odborných učilišť. Přednáška ředitele Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Ctimíra Linharta O problematice výtvarného umění.

Relace městského rozhlasu

Významnější relace městského rozhlasu, připravené s. Vlastou Soldánovou 25) V. I. Lenin (k 100. výročí narození). Vítězný únor 1948. Význam Dne učitelů. Poděkování novoměstským učitelům za jejich práci a blahopřání k jejich svátku. Jiří Wolker. K 80. výročí jeho narození. Měsíc knihy. O elektrických instalacích, spotřebičích a elektromotorech. Březen - měsíc požární bezpečnosti. Slovenské národní povstání. Den tisku, rozhlasu a televize. Výročí založení Rudého práva. Ivan Sekanina.

Výstavy

Výstavy. Výběr z díla Josefa Bulanta. 27. I. - 23. III. 1980 (návštěvníků 1882) 26) Zasloužilý umělec Jan Blažek. 30. III. 27. IV. 1980 (2013). 26a  Výběr z díla Jana Štursy (30. IV. 1. VI. 1980) 4684). Výběr z díla národního umělce Antonína Procházky 5. VI. - 3. VIII. 1980 (2326). Robert Hliněnský 10. VIII. - 28. IX. 1980 (1872). 27) Vystavena také tři díla grafického cyklu Statečná krajina od Emanuela Ranného a doplněna plastikami V. Makovského, M. Axmanna a jiných. Díla Jana Trampoty 23. X. - 30. XII. 1980 a výběr z tvorby Jiřího Židlického (1880). 28) X. výstava obrazů a fotografií kroužku malířů a fotografů při Měst KD v Jednotném klubu pracujících. 29) Výstava výtvarníků amatérů ze Sdruženého závodního klubu Kroměříž (17. - 28. XI 1980).     

Školství

Školství. Na plenárním zasedání Měst NV dne 28. srpna 1980 zhodnoceny výsledky školního roku 1979/1980 a připravenost škol na šk. r. 1980/81.30) Hodnocení se týká stavu škol, které spadaly do působnosti Měst NV před integrací k 1. VII. 1980. Výchovné a vyučovací výsledky škol roku 1979/1980 (první čísla se týkají I.ZDŠ v Novém Městě, druhá II.ZDŠ a třetí školy v Pohledci). Počet pedagogických a výchovných pracovníků: 35 – 43 - 2; žáků 686 – 855 - 35, tříd 23 – 28 - 2, směnují 4 třídy na I.ZDŠ; školní družiny 2 – 2 - 0; prospěli: 676 – 848 - 35, z toho s vyznamenáním 143 – 183 - 0. Neprospěli: 6 – 5 - 0. Neklasifikováni: 4 – 2 - 0. Chování: třídní důtky 9 – 21 - 0; ředitelské důtky 10 – 13 - 0. Neomluvené hodiny 20 – 32 - 0. Druhý stupeň z chování 3 – 7 - 0. Pochvaly 234 – 152 - 6. Absence žáků o hodinách 31.419 - 44.601 - 1.433. Veřejně prospěšná činnost: brigádnické hodiny 11.128 - 14.854 - 285; sběr odpadových surovin v kg 85.595 - 146.141 - 1.630; sběr léčivých bylin v kg 520 – 770 - 53. Příprava na zahájení škol. roku 1980/1981. Po územně správní integraci k 1. VII. 1980 je ve správním celku Měst NV Nové Město na Moravě 10 mateřských škol, 2 základní devítileté školy 7 základních škol, 1 zvláštní škola a 1 lidová škola umění (první číslo udává počet tříd, druhé žáků, třetí pedagogických a výchovných pracovníků-týká se mateřských škol-
I) Mateřské školy Nové Město na Moravě: ulice Drobného 4 – 140 - 8; Monseova a Malá 3 – 89 - 6; Radnická 2 – 62 - 4; Křídla 1 – 22 - 2;

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová