O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 24

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a zprávu o výsledku plnění plánu a rozpočtu za I. pololetí 1976 včetně přijatých opatření rady městského národního výboru k  zabezpečení plnění plánu a rozpočtu v  tomto roce a bere na vědomí zprávu školské a kulturní komise o zahájení škol. roku 1976/77.

Otevření kulturního domu
     Nejvýznamnější událostí ve veřejném a kulturním životě našeho města v  r. 1976 bylo otevření kulturního domu u příležitosti Dne horníků 11. září 1976. 8) Naši spoluobčané dostali jej jako dar a současně jako jeden z  realizovaných úkolů volebního programu Národní fronty ve volebním období 1971/76. Je výrazem cílevědomé péče městského a okresního národního výboru o rozvoj kultury, zájmové umělecké činnosti, veškeré osvětové a vzdělávací práce a společenského života a uspokojování potřeb společenských organizací Národní fronty, kolektivů pracujících a mládeže i všech občanů města a okresu, jak to ukládají úkoly XIV. a XV. sjezdu KSČ. Investorem stavby v  rámci občanské vybavenosti byly Uranové doly v  Dolní Rožínce, investorem interiéru budovy Městský národní výbor v  Novém Městě na Mor. Stavbu realizoval n. p. Základna rozvoje uranového průmyslu Příbram, provozovna Nové Město na Moravě. Na výstavbě kulturního domu se podílela řada autorů. Generálním projektantem byl pražský Ing. architekt Karel Herza, interiéry navrhl a zčásti realizoval (zcela jedinečné je dřevěné ostění divadelního sálu) akademický architekt V. Plhoň z  Jihlavy. Autorem osvětlovadel, zejména lustru ve velkém sále, který je pozoruhodný výtvarně i technicky, je J. Třasák z  Brna. K  výtvarné výzdobě interiérů přispěli svými díly akademičtí malíři A. Lukášek, P. Kopáček, F. Bukáček, B. Petrovan, M. Netík a J. Zezula. Reprezentační salónek kulturního domu zdobí rozměrný gobelín (12,40 x 2,40) třebíčského akademického malíře K. Lázničky. Dva dřevořezy a květinové nádoby v  jednotlivých interiérech jsou dílem J. Bartoně z  Brna. Nový, krásný a prostorný kulturní dům je nejenom chloubou města, ale především účelnou, potřebnou a využívanou institucí. Má velký divadelní a koncertní sál s  kapacitou 400 sedadel s  prostorným jevištěm a orchestřištěm, reprezentační salónek, předsálí pro menší kulturní podniky, provozovny restaurační a kavárenské, kabinety, kanceláře, klubovny, jazykovou učebnu, byt a další potřebná provozní zařízení. Víceúčelový charakter kulturního domu skýtá možnost rozsáhlé a mnohotvárné kulturní a osvětové činnosti (divadla, koncerty, přednášky s  filmy a diapozitivy, školení, názornou výuku a další). Celkový stavební náklad činil 14 milionů, vnitřní zařízení 4 mil.
     Slavnostní otevření kulturního domu u příležitosti Dne horníků uspořádal v  sobotu 11. září ve 14 hodin městský výbor KSČ, městský výbor Národní fronty a městský národní výbor. Zúčastnili se ho vedoucí tajemník OV KSČ s. RSDr. Hegenbart, místopředsedové okresního národního výboru s. Ing. Měšťan a PhDr. Kletečka, generální ředitel koncernu Uranový průmysl s. Nový, náměstek ředitele závodu Dolní Rožínka s. Trojan, náměstek ministra paliv ČSR s. Fárka, vedoucí odboru kultury ONV

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková