O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 180

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Emilie Konečná 11. VII., Vilém Štorek 13. VII., Anna Veselská 13. VII., Alois Sýs 14. VII., Františka Jindrová 19. VII., Anna Drábková 25. VII., Marie Olišarová 30. VII., Oldřich Německý 5. VIII., František Čech 9. VIII., Olga Plačková 17. VIII., Anna Hütlová 25. VIII., František Šandera 30. VIII., František Větek 4. IX., Ludmila Německá 12. IX., Jan Lukeš 26.  IX., Anežka Došlová 3. X., Ludmila Musilová 6. X., Emilie Franková 9. X., Vladimír Sejkora 13. X., Alois Litochleb 19. X., František Krčilová 12. XI., Marie Švandová 25. XI., Jan Mašík 27. XI., Jaroslav Beneš 30. XI. a František Jurman 17. XII. 73)   

Výstavba Města

Na plenárním zasedání Měst NV dne 29. června byla jako šestý bod pořadu jednání přednesena tajemníkem Měst NV s. Sedlaříkem zpráva o plnění úkolů na úseku výstavby, akcí Z po stránce stavební, plynofikace, ozelenění města a činnosti komise výstavby, doplněná předsedou komise výstavby s. Kafkou. 1) Bytová výstavba. V r. 1978 se připravuje zahájení výstavby dvakrát osmnácti bytových jednotek v lokalitě Pod zastávkou (18 komunální výstavby a 18 podnikové). Na ni v r. 1979 naváže osmnáct bytovek družstevní výstavby podnikové. Na úseku družstevní výstavby je před kolaudací osmnáct bytových jednotek Pod starou radnicí a třikrát čtyři bytové jednotky na Holubce. Rozestavěny jsou šestkrát čtyři bytové jednotky na Holubce. V individuální bytové výstavbě je plánováno v r. 1978 třicetšest bytových jednotek. Do 31. května se začala stavět jedna bytová jednotka. Zájem stavebníků je malý a proto plán splněn nebude. 2) Akce Z. V r. 1978 se předpokládá realizace těchto staveb: prodejna potravin v Gottwaldově ulici, vodovod Maršovice, mateřská škola ve Žďárské ulici, kanalizace Jánské ulice a střediska Svazarmu. 3) Plynofikace je provedena na Beranici a je zatím připojeno šedesát rodinných domků; průběhem roku se budou připojovat další. Jsou vyřízeny palivové základny – socialistický velkodběr pro mateřskou školu na Monseově a Žďárské ulici a dvakrát osmnáct bytových jednotek Pod zastávkou. Byla provedena II. etapa plynofikace (nízkotlak a středotlak) v ulici Německého a Žďárská po ulici Pionýrů. V současné době se zpracovává PD od regulační stanice pod nemocnicí k bytovým jednotkám Pod zastávkou a k mateřské škole. Bude realizována ve III. a IV. čtvrtletí 1978. Pokračování plynofikace: pokračování v ulici Žďárské k náměstí Palackého, na Sekaninovo náměstí, ulici 9. května a Komenského náměstí. Bude se provádět v letech 1979-1980. 4) Bytové hospodářství. Komise bytového hospodářství se v r. 1977 sešla jedenáctkrát. Členové pracovali obětavě a úkoly plnili včas a odpovědně. Byl zkontrolován seznam uchazečů o byty. Bytová problematika sociálních případů, rozvedených manželství, manželství mladých, rodin s více dětmi a výměn nadměrných bytů je velmi těžko řešitelná pro nedostatek bytů. K tomu třeba připojit případy asanační, nezbytně nutných služeb a špatného soužití mezi majitelem domu a nájemníkem. Není dořešena asanace Gottwaldovy, Žďárské a Malé ulice, pro niž by bylo třeba získat 234 bytových jednotek. V současné době je v místním seznamu uchaze- 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová