O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 179

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Bezplatní dárcové krve

Bezplatní dárcové krve v r. 1978. Nové Město na Moravě: Jaroslav Dudek, Eva Břoušková, Miloslav Straka, Ladislav Prokop, Miroslav Bartoš, Karel Brandl, Miroslav Marek, Bohumil Kampl, František Votínský, Jaroslav Urban, Ing. Ivan Hlaváček (2x), Vladimír Laštovička, Marie Pluskalová, Jaroslav Polívka, Miloš Marek, MUDr. Marie Rusavá, Ing. Zdeněk Liška, Adolf Dítě, Miloslav Blažek, Miloslav Ondřejka, Jan Trojan, Pavel Dvořák, Karel Kotovic, Josef Popelka, MUDr. Vojtěch Koutný (2x), Ivo Dvořák, Arnošt Rousek, Jiří Rousek, Ludvík Kirchner, Josef Pohanka, Anežka Polanská, Helena Mrkosová, Ladislav Čejka, Josef Prokop, Zdena Budařová, Ivona Stárková, Margita Machová, Jaroslava Koukalová, Josef Janů, Eduard Zobač, Marie Štejdířová, Jaroslav Fajmon, Soňa Hádlíková, Lubomír Kubík, Alena Jílková, MUDr. Ján Kozár, Ladislav Čejka, Karel Polnický, Luboš Pokorný, Miroslav Bartoš, Karel Mádle, Josef Pohanka, Jan Prášil, Miloň Marek, Aleš Špinar, František Vadínský, Pavel Ženatý, Jarmila Slouková, Marie Marečková, Helena Mrkosová, Miroslav Straka, Jaroslav Čech, Miroslav Rusňák, Růžena Brabcová, Zdeněk Fišmon, Františka Kotovicová, Božena Kuncová, Jaroslav Dudek, Luboš Jindra, Ing. Jiří Macháček, Věra Šanderová, Josef Moučka, MUDr. Michal Duroň, Vladimír Laštovička, Ladislav Prokop, Arnošt Rousek, František Černota, Anežka Polanská, Eva Mifková a Jan Trojan. Celkem 80. Maršovice: Anna Humlíčková, Milada Stará, Petr Humlíček, František Čechal, Dana Vařáková, Stanislav Stehlík, Jaroslav Sláma, Petr Ondráček, Josef Budiš, Jiří Ondráček, Josef Ondráček, Josef Kadlec, Františka Zelená, Milada Stará, František Ondráček, Drahomíra Švandová, Josef Lodek, Josef Zelený, Stanislav Ondráček, Věra Kopáčková, Jaroslav Kostecký a Dušan Jarina. Celkem 22. Pohledec: Ivan Svoboda, František Bezruk, Zdeněk Pohůnek, Ivo Svoboda, Josef Hemza, Ludmila Kozáková, Anna Jinková, Drahomíra Pustinová, Zdenka Švandová, Marie Skalníková, Bohumír Popelka, Božena Fiedlerová, Emil Sláma, Božena Feilerová, Jaroslava Jamborová, Josef Jinek, Jan Švanda a Emilie Machová. Celkem 18. V celém městě 120. 72) 

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo v r. 1978. Počet narozených 145 (76 chlapců + 69 děvčat); počet zemřelých 64 (33 mužů + 31 žen). Přihlášených 191 (96 mužů + 95 žen). Odhlášených 202 (98 mužů + 104 žen). Přírustek 336 (172 mužů + 164 žen). Úbytek 266 (131 + 135). Přirozený přírustek 70 (41 mužů + 29 žen). Stav k 31. prosinci 1978: 8056 (3964 mužů + 4092 žen). Naši zemřelí spoluobčané v r. 1978. Vlastimil Bartoš 4. I., Pavel Novotný 6. I., Vlastimil Bělohlávek 7. I., Anička Kostecká 8. I., Jaroslav Novotný 24. I., Jaroslav Kincl 30. I., Ladislav Ondráček 22. I., Bedřiška Pokorná 26. II., 6. II. Jaromír Hrbotický, Marie Jouklová 5. III., Marie Smejkalová 6. III., Marie Marková 17. III., Božena Kulíková 21. III., Anna Ondráčková 23. III., Julie Svobodová 30. III., Josef Moravec 6. IV., Marie Paseková 9. IV., Alois Lopatář 12. IV., Anastazie Marková 17. IV., Josefa Havlišová 23. IV., Josef Gregor 26. IV., Božena Stará 21. V., Jan Kušmír 27. V., Gustav Havliš 8. VI., Božena Ptáčková 10. VI., Josef Petr 20. VI., Miroslav Koleňák 29. VI., Jiřina Pokorná 1. VII., Vojtěch Pokorný 2. VII., Jiří Sláma 7. VII.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová