O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 178

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

dání sportovních her pro mládež a se Základní organizací Svazarmu při organizování branných závodů. Na úseku politickovýchovné práce se výbor TJ zaměřil na soutěž Vzorný, což je socialistická soutěž v tělovýchově. Za splnění závazků byl jednotě udělen titul „ Vzorná tělovýchovná jednota „. Šest oddílů je nositelem titulu Vzorný oddíl III. stupně, oddíl lyžování je nositelem titulu Vzorný oddíl II. stupně a od r. 1975 je nositelem Veřejného uznání ČSTV II. stupně. Na údržbě tělovýchovných zařízení bylo odpracováno 12.155 brig. hodin; z toho na úpravě lyžařských tratí 785, při sběru brambor 152 a na odklizení klestí v lese a výsadbě 1.600 smrčků 510 hod. Celá činnost jednoty byla zaměřena na splnění závazků na počest 30. výročí Vítězného února, které byly ve všech ukazatelích splněny. Celá tělovýchovná činnost by nebyla myslitelná bez náročné a obětavé práce dobrovolných funkcionářů, cvičitelů, trenérů, rozhodčích a sportovců, kterým bylo v r. 1978 uděleno 7. čestných uznání Tělovýchovné jednoty, 10 čestných odznaků ČSTV a 2 veřejná uznání ČSTV III. stupně a 7 členů získalo medajli k 25. výročí sjednocení tělovýchovy. Rozvoj tělovýchovné jednoty není myslitelný bez podpory Měst V KSČ, Měst NV, Měst V NF, okresních a krajských orgánů, závodů, podniků, organizací a škol v Novém Městě na Moravě i okrese. 71) 

Vrcholový sport v lyžování

Sportovní třídy. Vedle profesionálního trenéra pracuje ještě šest trenérů dobrovolných. Žáků je 67. Na přeboru ČSR dosáhli 2., 3., 5. a 7. místa (méně než se čekalo). Přebornický titul nezískán. Díky ředitelství II. ZDŠ a účinné podpoře místních orgánů je zabezpečení činnosti velmi dobré. Těžko se však naplňují počty žáků ve sportovních třídách podle daných kritérií. Treninkové středisko mládeže má 35 členů a jsou v něm zařaděni talentovaní lyžaři z Nového Města, Žďáru nad Sáz., Svratky a jeden z Brna. Náročná práce je soustředěna do mimoškolní a mimopracovní doby, což brání dokonalému využití treninků. Dobrým výsledkem práce středisko je zařadění šesti členů do střediska vrcholového sportu. Tři další splnili podmínky pro zařadění.

Středisko vrcholového sportu mládeže patří dnes k nejúspěšnějším sportovním odvětvím Střediska vrcholového sportu TJ Zbrojovka Brno a mezi nejlepší střediska vrcholového sportu lyžování v ČSR. Nejvíce je ceněn přechod do vrcholového střediska sportu ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra a zařadění do reprezentačních družstev. V poslední době jsou to Švub, Palečková, Georgijev, Loub, Knap, Ondráček, Janošec, Skalník, Jambor, Ptáček, Daňsová a Ehrenbergerová. Výsledky mladých reprezentantů, odchovaných v našem středisku, dosvědčují úspěšnost trenérské práce. Výsledky Palečkové, Švuba a Georgijeva na mistrovství světa v Lahti a Murau dokazují, že běžecké lyžování v našem okrese patří nejenom k celostátní, ale i světové špičce. V tomto roce je do střediska zařaděno osmnáct talentovaných sportovců, kteří mají pro další růst všestranné optimální podmínky. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová