O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 177

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

služby, jako pedikúru, mytí vlasů apod. 69) 

Tělovýchovná akademie

Tělovýchovná jednota Sokol uspořádala 1. prosince v Městském kulturním domě  při příležitosti 60. výročí vzniku Československé republiky a 61. výročí Velké říjnové socialistické revoluce ve spolupráci s místními školami Tělovýchovnou akademii s bohatým programem vystoupení jednotlivých kategorií. Akademie měla velmi vysokou úroveň a navštívilo ji 500 lidí.     

Otevření gynekologického a porodnického pavilonu v nemocnici

Dne 20. prosince byl slavnostně otevřen nový porodnicko-gynekologický pavilon nemocnice v Novém Městě na Moravě. Jím se dostává zdravotnictví na našem okrese další moderní komplex s devadesáti nemocničními a dvaačtyřiceti novorozeneckými lůžky. Na čtyřpodlažním objektu, jehož generálním projektantem byl Zdravoprojekt Praha a hlavním dodavatelem Základna rozvoje Uranového průmyslu Příbram se podílelo dvacetosm subdodavatelů a celý objekt si vyžádal nákladu přes 18 mil. Kčs. Pavilon má tři operační sály a několik vyšetřoven, které jsou vybaveny nejmodernějším zdravotnickým zařízením v celkové hodnotě tři miliony korun. Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé okresních orgánů stranických a státních v čele s předsedou ONV s. ing. Pospíšilem. 70)   

Tělovýchovná jednota Sokol

Tělovýchovná jednota Sokol měla v r. 1978 odbor základní a rekreační tělovýchovné činnosti se třemi odděleními dospělých a čtyřmi odděleními mládeže. Mimoto pracovalo deset oddílů sportovních. Dobře pracovalo středisko vrcholového sportu mládeže, tréninkové středisko mládeže a sportovní třídy. Do reprezentace ČSSR přešli Švub, Georgijev a Palečková. Celkem měla jednota 1040 členů, 550 dospělých a 490 mládeže. Oddíl kopané se svými družstvy dospělých, dorostu a žactva se dostal na přední místa tabulek v okrese i v kraji. Oddíl košíkové postoupil do krajské soutěže, oddíl vzpírání si vybojoval přebornický titul Jihomoravského kraje v pětičlenných družstvech. Oddíl kuželek postoupil do krajského přeboru. Dobře plní úkoly oddíly tenisu a moderní gymnastiky. V oddílu volejbalu došlo k rozpuštění družstev dospělých a oddíl se plně věnuje přípravě mládeže. Pro atletiku a odbor turistiky není dostatečný počet funkcionářů. Sportovní činnost zajišťovalo 114 dobrovolných pracovníků ve výborech, 50 cvičitelů, 48 trenérů a 60 rozhodčích.

V r. 1978 uspořádaly oddíly 193 sportovních akci v Novém Městě a mimo město se zúčastnily 125 sportovních akcí. Návštěva 12.450 příznivců sportu. Pro mládež organizováno 12 náborových soutěží za účasti 985 dětí. Nejpopulárnější lyžařské závody párkové, kterých se zúčastnilo 570 dětí ve věku od dvou do deseti let. Odznak Buď připraven k práci a obraně vlasti získalo 15 členů jednoty. Při organizování sportovních akcí spolupracovaly oddíly se sportovními komisemi při závodních výborech ROH v zajišťování odborářských sportovních her, s občanskými výbory při pořá – 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová