O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 176

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

let. U všech se žádal dobrý zdravotní stav. Účastníci, kteří pochod ukončili, dostali medajli a účastnický list. Deset nejstarších získalo upomínkové ceny. Uzávěrka cíle byla ve 22 hod. 64)  

Závod ve skoku na umělé hmotě

Ve dnech 2. až 4. června pořádal lyžařský oddíl TJ Sokol Veřejný závod ve skoku na umělé hmotě o putovní pohár generálního ředitele Průmyslu sportovních a technických potřeb Praha na počest 30. výročí sjednocené tělovýchovy. Skákalo se na můstku u pekáren. Zúčastnili se ho žáci ročníků 1966, 1967, 1968 a mladší. Vítězné družstvo získalo putovní pohár, věcné ceny a diplom. První tři závodníci z každé kategorie věcné ceny a diplomy. 65)

Setkání mladých energetiků

Ve dnech 9. a 10. června uspořádaly Jihomoravské energetické závody-rozvodný závod Nové Město na Moravě pod záštitou OV KSČ a Měst NV Setkání mladých energetiků a učňovského dorostu svého závodu. V pátek 9. VI. bylo v Městském kulturním domě slavnostní zahájení, konference a beseda k výchově mládeže, odpoledne byly v areálu hotelu SKI sportovní a branné soutěže, které pokračovaly v sobotu 10. VI. na hřišti TJ Sokol. Akce byla zakončena večer v MKD. 66)  

Dětský sportovní den

Dne 24. června uspořádaly občanské výbory ve městě pod záštitou Měst NV Dětský sportovní den na prostranství před městským kulturním domem. Děti jezdily a závodily na trojkolkách a koloběžkách (pro děti od čtyř do pěti let) a na kolech ve dvou kategoriích: první od sedmi do osmi let, druhé od devíti do dvanácti let. 67)  

Závod na kolečkových lyžích

Dne 13. července uspořádala TJ Sokol – lyžařský oddíl I. ročník závodu na kolečkových lyžích na asfaltové dráze u hotelu SKI za účasti reprezentantů Dukly Liberec, Červené hvězdy Štrbské pleso a závodníků domácích.
Dne 3. září se konal 8. ročník závodu motokár o hornický kahan; akci uspořádala Základní organizace Svazarmu v Novém Městě.

Celostátní pracovní konference lékařů

Ve dnech 28. a 29. září uspořádala v Městském kulturním domě Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Společnost plastické chirurgie a Katedra plastické chirurgie lékařské fakulty University J. E. Purkyně v Brně celostátní pracovní konferenci na téma Volné přenosy tkání. Bylo předneseno 37 odborných referátů vysoké vědecké úrovně; jejich témata a jména přednášejících v příloze. 68)

Turnaj mužů v košíkové

Dne 30. září uspořádala TJ Sokol-oddíl košíkové I. ročník turnaje mužů v košíkové za účasti družstev Tesla Pardubice, Spartak Třebíče, Žďas Žďár nad Sáz. a domácí oddíl.   

Otevření střediska osobní hygieny

Dne 4. listopadu bylo odevzdáno do užívání starým občanům středisko osobní hygieny. Slavnostnímu odevzdání byl přítomen za ONV místopředseda dr. Kletečka, ředitel Okresního ústavu sociálních služeb s. Maršálek a další hosté. Středisko bude sloužit především přestárlým občanům Nového Města. Pracovnice pečovatelské služby budou v něm zajišťovat mimo osobní hygienu ještě další 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová