O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 175

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Sport-Turist II. ročník turisticko-lyžařské akce Ve stopách Zlaté lyže, která vedla po tratích dřívějších ročníků závodů Zlaté lyže o délce 5,10 a 25 km. Společný start v areálu hotelu SKI byl v osm hodin, průběžný do 10,30 hod. Jednotlivé trasy: 5 km: SKI – Bílá skála – SKI; 10 km: SKI – Čáslav – Rokytno – Medlov – Vlachovice – SKI; 25 km: SKI – Čáslav – Studnice – Rokytno – Medlov – Sklené – Bednářovec – SKI. Pro vylosované účastníky byly připraveny ceny kanceláře Sport-Turist (zimní týdenní zájezdy a věcné ceny). Účastníků již populární akce bylo skoro tisíc a byla velmi úspěšná. (63) 
Ve dnech 28. a 29. ledna uspořádala TJ Sokol Nové Město veřejné náborové závody mládeže ve skoku na lyžích a v běhu. Závodu se mohli zúčastnit žáci ročníku 1976 a mladší. Prv-  tři závodníci v každé kategorii získali diplom a věcné ceny.

Výroční konference TJ Sokol

Dne  2. února se konala v Městském kulturním domě výroční konference TJ Sokol s tímto programem: zahájení, volba pracovního předsednictva, schválení programu, volba komisí (mandátové, volební a návrhové), zpráva o činnosti a hospodaření TJ za uplynulý rok, plán činnosti a rozpočet na r. 1978, zpráva revizní komise, diskuse, zpráva mandátové komise, zpráva volební komise a volba nového výboru, schválení plánu činnosti a rozpočtu na rok 1978 a usnesení výroční konference a jeho schválení.
Dne 18. a 19. února proběhlo v našem městě 2. kolo turnaje Zimní soutěž v odbíjené. Zúčastnili se ho dorostenci z Boskovic, Třebíče, Telče, Kuřimi, Zetoru Brno a Nového Města.

Zimní volejbalový turnaj

Ve dnech 25. a 26. února uspořádal volejbalový oddíl TJ Sokol tradiční Zimní turnaj mužů na počest Vítězného února za účasti družstev Techniko Brno, Spoje Brno, VAAZ Brno, Tesla Kolín, Depa Česká Třebová a dalších.

Pochod 50 km Vysočinou

V rámci oslav 30. výročí Vítězného února uspořádal koncernový podnik Chirana dne 7. května 9. ročník Dálkového pochodu 50 km Vysočinou. Trasy pochodu: 15 km: Odborné učiliště Chirana – Bílá skála, Vlachovice, Sykovec, Medlov – městské koupaliště – OU Chirana; 25 km: OU Chirana – Sykovec, Brožova skála, Žákova hora – Fryšava – OU Ch; 35 km: OU Ch – Žákova hora, Lisovská skála, Malinská skála, Samotín, Kadov, Medlov, OU Ch;  50 km: OU Ch – Malinská skála – Drátník – Blatiny – Sněžné – Bohdalec – Odranec – Studnice – Medlov – OU Ch. Časový program: 6 hod. prezentace, 8 hod. hromadný start, 8 – 9,30 hod. postupný start pro jednotlivce a skupiny. Pochod byl velmi úspěšný; má už své trvalé účastníky, kterých bylo letos kolem půldruhého tisíce. Účastníci pochodu na 35 a 50 km museli být starší patnácti

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová