O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 166

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

tet G dur W. A. Mozarta, II. smyčcový kvartet E. Zámečníka a II. smyčcový kvartet Listy důvěrné L. Janáčka. 47)
Osmá výstava malířů amatérů a fotografů
Ve dnech 27. srpna až 24. září byla v sále Jednotného klubu pracujících otevřena již Osmá výstava malířů amatérů a fotografů. Měla tradiční vysokou úroveň a navštívilo ji mnoho zájemců o výtvarné umění a uměleckou fotografii. 48)

Výstava Ze sbírek a přírustků Horácké galerie
Dne 1. října otevřela Horácká galerie výtvarného umění výstavu Ze sbírek a přírustků HG připravenou k 60. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků a 10. výročí schválení Zákona o Čsl. federaci. Navštívilo ji 1085 lidí. 49)

Intervarieté
Dne 10. října uspořádal Městský kulturní dům Intervarieté s mezinárodním programem za účasti Mr. Göcka s partnerkou a Harwarda s asistentkou. Dále v programu vystoupil balet a Černé divadlo, Dáša Russová, Ota Robek, Jaroslav Štercl, Lubomír Pleva a Combo Milana Lopatky. 450 návštěvníků se velmi dobře pobavilo. 50)

Výstava 60 let ČSR
V přísálí Městského kulturního domu byla 19. října otevřena Výstava 60 let Československé republiky.

Horácké divadlo
Dne 20. října sehráli členové Horáckého divadla komedii Nebyla to pátá. 51)

Listopadové středy
V rámci Měsíce československo-sovětského přátelství připravila Horácká galerie s Městským kulturním domem cyklus pěti večerů s názvem listopadové středy. První večer 1. listopadu věnován umění Staré Rusi, druhý 8. listopadu sovětským muzejím a galerijím, třetí 15. listopadu sovětskému filmu, čtvrtý 22. listopadu Klaunovu zastavení a pátý 29 listopadu Proměnám východní a západní Sibiře. Každá beseda byla doplněna projekcí krátkých filmů a diapozitivů. Zájem našich spoluobčanů o tento významný a hodnotný kulturní podnik byl nepatrný. 52)

Divadelní představení
Dne 12. listopadu sehráli pražští herci v režii Jaroslava Vágnera tragikomedii Ryba ve čtyřech. Hráli Bohumil Křížek, Antonín Rosenkranc, Marie Vášová, Miriam Hynková a Dana Hlaváčová. 53)

Koncert Františka Drdly (k 110. výročí narození skladatele)
K 110. výročí narození hudebního skladatele, žďárského rodáka Františka Drdly uspořádal Městský kulturní dům dne 15. listopadu koncert z jeho skladeb. Účinkovali: Rostislav Drdla, člen Horáckého kvarteta a skladatelův prasynovec - housle a profesor dr. Čestmír Šťastný - laureát klavírní soutěže -  klavír. 54)

Soutěž „Písně přátelství“
Dne 22. prosince ve 14 hod. proběhla v Městském kulturním domě soutěž Písně přátelství.

Koncert Petry Janů
Dne 17. prosince se konal v MKD estrádní koncert známé zpěvačky Petry Janů; byl velmi četně navštíven a 460 účastníků bylo svrchovaně spokojeno.

Městský rozhlas
Na kulturně politickém životě města se vydatnou měrou podílel také městský rozhlas a to tím, že zvláštními relacemi připomínal památné dny a významná výročí roku. Tak 10. I.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková