O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 165

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(1. až 5. postupný ročník) a s. Blažková (1. až 5. post. ročník). II. ZDŠ: vedení školy: zástupcem ředitelky bude s. Jiří Strejček místo s. Adámkové, která bude třídní učitelkou v první třídě; odcházejí: s. Blažena Šedá – důchod a s. Milan Kotlář – invalidní důchod. Nově ustanoveni Milena Němečková (Z, TV), Marie Kozáková (BiCH) a Milada Teclová (školní družina). I. ZDŠ bude mít 24 tříd, II. ZDŠ 29 z tohoto 3 sportovní třídy lyžování. Ztížené podmínky: nedostatečný počet učeben pro výuku (4 třídy budou sněmovat), místností pro školní družiny a odborných učeben a kabinetů. Materiální podmínky. Ke dni 4. července 1978 byl Měst NV zaslán rozbor čerpání finančních prostředků na údržbu obou škol. Vyplývá z něho, že ředitelství věnují maximální pozornost této oblasti. Stanovený rozpočet je čerpán účelně a je vynakládán především na didaktickou techniku a postupné vybavování odborných pracoven. V současné době je nejaktuálnější stavba jídelny pro I. ZDŠ a řešení nedostatku učeben plánovanou přístavbou. Umístění dětí do mateřských škol. Školská a kulturní komise na zasedání 7. srpna 1978 konstatovala, že bylo podepsáno 160 žádostí o přijetí dětí. V červnu přijala komise 40 dětí, jejichž rodiče splnili podmínku odpracování 50 brigádnických hodin na akcích Z. 25 míst je rezervováno pro novoměstské závody, které platí síly v mateřských školách (mimo učitelky) z vlastních fondů pracovníků. Komise může obsadit 83 míst. Při jejich obsazování bude přihlédnuto k dodání brigádnických průkazů. 72 žádostí je dosud nevyřízených. Proto větší počet dětí bude nutno ponechat v jeslích a také velká část maminek z domácností nebude moci nastoupit do zaměstnání. Z toho je zřejmé, že mateřská škola v Monseově ulic situaci nevyřešila a je nezbytné postavit pro mateřskou školu budovou novou.

II. okresní festival dechových hudeb
Okresní kulturní středisko – Okresní výbor Svazu družstevních rolníků – Okresní odborová rada a Městský kulturní dům uspořádaly 8. září ve velkém sále Městského kulturního domu II. okresní festival dechových hudeb. Zúčastnily se ho: Dětská dechová hudba lidové školy umění v Bystřici nad Pernštejnem, Dechová hudba Osvětové besedy v Doubravníku, Dechová hudba Závodního výboru MEZ Nedvědice, Dechová hudba Osvětové besedy Fryšava a Dechová hudba JZD Slavkovice. Festivalu se zúčastnil hudební skladatel Antonín Votava. Zpívali Josef Oplt, Irena Čížková, Jan Sedlařík a člen Městských divadel pražských Antonín Pokorný. Pořad uváděla televizní hlasatelka René Nachtigalová. Vedle vlastních programů zahrály společně všechny hudby za řízení L. Čížka Křičkůvv Maršovský valčík. V rámci festivalu uspořádaly Československé hudební nástroje – odborový podnik Hradec Králové a Zásilkové středisko Praha ve dnech 9. a 10. září v Městském kulturním domě výstavu hudebních nástrojů. Navštívilo ji 1450 zájemců, hlavně žáků novoměstských škol. 46)

Koncert Kvarteta města Brna
Dne 20. září se konal v Městském kulturním domě koncert Kvarteta města Brna, spojený s besedou s hudebním skladatelem Evženem Zámečníkem. Dvacetidevíti přítomným zahráli umělci Kvar-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková