O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 164

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Lidová škola umění. Měla 302 žáků, z toho v oboru hudebním 177, výtvarném 98 a pohybové výchovy 30 žáků. Uskutečněny tři koncerty v Městském kulturním domě a deset v sále školy. Žáci se zapojili do klavírních a houslových soutěží v okresním kole. Soutěže lidových škol umění; z nich dva získali I. místo, jeden II. místo a jeden III. místo. Výsledky práce jsou velmi dobré i při ztížených podmínkách. Od 1. září 1978 bude otevřen nový obor taneční, který povede s. Olejníková. Třída bude umístěna v Jednotném klubu pracujících. Škola má soubor akordeonový, houslový a pěvecký; pod vedením učitelů dosahují pěkných výsledků.
I. ZDŠ Nové Město na Moravě. Počet učitelů 34 + 1, tříd 23, oddělení školní družiny 2, žáků 684. Prospěch: prospělo 668, z toho 156 s vyznamenáním; neprospělo 14 (opravná zkouška); neklasifikováni 2; prospěchový průměr 1,66. Chování: třídní důtka 14, ředitelská důtka 9, II. stupeň 3, III. stupeň 0; pochval 162. Absence omluvené 34.076 hodin, nemluvené 66.
II. ZDŠ Nové Město na Moravě. Počet učitelů 41 + 1, tříd 28, oddělení školní družiny 2, žáků 872. Prospěch: prospělo 870, z toho 192 s vyznamenáním: neprospěli 2 (opravná zkouška); prospěchový průměr 1,66. Chování: třídní důtka 12, ředitelská 8, II. stupeň 2, III. stupeň 0; pochval 146. Absence omluvené 47.950 hodin, neomluvené 359.
Učebně výchovná práce obou škol vycházela z plánu práce, soustavně kontrolovaná na pedagogických a provozních poradách, na poradách vedení školy a na výborových schůzích ZV KSČ a ROH. Ve všech hlavních bodech byl plán splněn. Na obou školách bylo dosaženo velmi dobrých výsledků ve výchově internacionální a světonázorové, v práci veřejně prospěšné a v činnosti kulturní. Svědčí o tom přední umístění žáků v různých okresních soutěžích a olympiádách a množství kulturních vystoupení v rámci města při oslavách výročí, na schůzích KSČ, v patronátních závodech a dalších. Od 1. září 1975 zahájena výuka podle nové koncepce v prvních třídách. Rodičovská veřejnost byla s ní seznámena ve formě besed a ukázkových hodinách. Ve škol. roce 1978/1979 bude se pokračovat ve třetích třídách. Dosavadní výsledky práce jsou velmi dobré.
Mimoškolní činnost. Na obou školách mají žáci možnost pracovat v zájmových kroužcích jazykových, technických, světonázorových, branných, tělovýchovných. Mimoškolní činnosti byla věnována náležitá pozornost vzhledem k narůstající kriminalitě mládeže v rámci okresu. Všichni učitelé jsou zapojeni do mitřídní a mimoškolní činnosti (vedení PO, cvičení v TJ Sokol, vedení zájmových kroužků a zájezdů na divadelní představení v Brně; pracují v Měst NV, Měst V KSČ a SČSP a jsou zastoupeni i v organizacích okresních.
Připravenost na školní rok 1978/1979. Kádrové změny: I. ZDŠ: odcházejí s. Josef Večeřa a s. Marie Bartošová – důchod, s. Jana Bauerová – přestěhováni; nově ustanoveni: s. Zdena Jílková (ŠD), Zdena Rožková

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková