O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 163

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 12. května uspořádala Základní organizace Svazu požární ochrany v Novém Městě v Městském kulturním domě estrádu s humorem a písničkou, ve které vystoupili umělci z rozhlasu a televize. 40)

Estráda zpěvačky Reginy Thoss
Dne 22. května vystoupila v Městském kulturním domě oblíbená zpěvačka Německé demokratické republiky Regina Thoss se skupinou Ever Green Juniors, která patří k stálým hostům rozhlasu a televize NDR. 41)

Tradiční závěrečné vystoupení žáků lidové školy umění se konalo 25. května.

Dne 29. května vystoupili na koncertě v Městském kulturním domě australští umělci Consort of Sydney. 42)

Výstava Pavla Kopáčka
Dne 4. června otevřela Horácká galerie výstavu malířského díla Pavla Kopáčka k jeho 55. narozeninám. Uvedl ji ředitel Oblastní galerie v Jihlavě Ctimír Linhart, v kulturním pořadu vernisáže vystoupilo Horácko kvarteto ze Žďáru. Výstava trvala do 30. července a shlédlo ji 2020 lidí. 43)

Vystoupení Souboru Střední
Dne 16. června vystoupil v našem městě Hudební a taneční soubor Střední skupiny sovětských vojsk. U početného publika (498 lidí) měl bouřlivý úspěch. 44)

Na závěr školního roku 1977/1978 uspořádala II. základní devítiletá škola pěveckou a hudební akademii. Konala se 28. června a zúčastnilo se jí 460 lidí hlavně z řad rodičů.

Výstava M. A. Bazovského
Dne 6. srpna otevřela Horácká galerie výstavu obrazů a kreseb národního umělce Miloše Alexandra Bazovského. Zahájil ji Pavol Moška a pak následoval kulturní pořad. 45)

Zhodnocení školního roku 1977/1978
Na zasedání pléna Měst NV dne 31. srpna přednesla předsedkyně školské a kulturní komise s. Zelená zprávu o zhodnocení výsledků školního roku 1977/1978, o připravenosti škol na zahájení škol. roku 1978/1979 na školách I. cyklu a o stavu umístění dětí v mateřských školách a jeslích.
ZDŠ Pohledec. Zhruba je dokončena generální oprava školní budovy; je třeba ještě provést a dokončit drobné práce a kolaudaci. Při opravě pomáhali členové sdružení rodičů a přátel školy a důchodci. Ve šk. roce 1977/78 navštěvovalo školu 39 žáků. Všichni prospěli, jeden z nich s vyznamenáním. V chování všichni I. stupeň, pochval 9. Ve šk. roce 1978/1979 bude mít škola 36 žáků. Na zahájení vyučování je škola dobře připravena. Kdo bude vyučovat s ředitelem školy, není ještě známo.
ZDŠ při nemocnici. V r. 1977/1978 vyučováno 1126 žáků prvního až devátého postupného ročníku a 243 dětí z mateřských škol. Kádrové změny nejsou. Škola má nedostatek místa; ředitelství nemocnice bylo požádáno o přidělení větších prostor.
Zvláštní škola. Ve škol. roce 1977/1978 měla 24 žáků, rozdělených po dvanácti do dvou tříd. Tři žáci neprospěli, jeden nebyl klasifikován. Kázeňské problémy nebyly. Škola je nevhodně umístěna v budově gymnázia. Potřebovala by místnost pro dílnu výuky pracovního vyučování.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková