O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 162

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Žďáře nad Sáz., Okresní výbor SČSP ve Žďáře nad Sáz. a Městský kulturní dům uspořádaly ve dnech 7. až 9. (září) dubna krajskou Soutěžní přehlídku sovětských divadelních her. Dne 7. dubna vystoupil v Městském kulturním domě divadelní soubor Karla Čapka Kulturního domu v Třešti s divadelní hrou Emila Braginského a Eldara Rjazanova Sůva. Dne 8. dubna divadelní soubor SZK ROH Karla Čapka v Uherském Hradišti s hrou Alexandr Čchaidze Most a 9. dubna divadelní soubor ZK ROH Svit Gottwaldov s veselohrou Grigorije Gorina Ten, který nikdy nezalhal. Všechna divadelní představení se těšila velikému zájmu našich spoluobčanů, o čemž svědčila i účast. Na první hře bylo přítomno 380 lidí, na druhé 300 a na třetí 320. 32)

Koncert maďarských umělců
Dne 10. dubna se konal v Městském kulturním domě koncert profesorů maďarské konzervatoře v Budapešti, kteří účinkovali na Kulturních hudebních slavnostech v Luhačovicích. Vynikající umělci zahráli díla klavírní, houslová a violoncellová bohužel za velmi malé účasti našeho obecenstva. 33)

Na den 15. dubna připravil Městský kulturní dům koncert litevského pěveckého souboru z Vilniusu a o den později 16. dubna vystoupení bulharského mužského sboru Ivan Kukuzel. Jeho koncert se konal v rámci Dnů bulharské kultury. 34)

Dne 25. dubna uspořádal Občanský výbor č. 3 další besedu s Ing. Šimkem na námět Za kouzlem Vysočiny.
Divadelní představení

Divadelní představení
Dne 27. dubna uvedli členové Městských divadel pražských v Městském kulturním domě detektivní komedii Dr. Holgera Eckerta Mrtvý přichází na návštěvu. V režii Františka Miška hráli E. Dubský, Z. Jelínek, A. Švehlík, K. Fialová, N. Jiránková, L. Píchová a Z. Polanová. Napínavou hru ve velmi dobrém provedení sledovalo 320 návštěvníků. 35)

Výstava Františka Grosse
Dne 16. dubna otevřela Horácká galerie výtvarného umění výstavu obrazů a kreseb zasloužilého umělce Františka Grosse. Trvala do 16. května a navštívilo ji 682 milovníků výtvarného umění. 36)

Opereta Bohatá holka
Po dlouhé době provedena ve městě opět opereta. Soubor R. Morávka vystoupil v Městském kulturním domě s operetou slavného skladatele Jacquesa Offenbacha Bohatá holka. Stalo se 4. května. 37)

Recitál Lubomíra Plevy
V rámci hovorů s mládeží uspořádal čtyřnásobný mistr světa ve hře na foukací harmoniku Lubomír Pleva dne 5. května recitál ze skladeb pro tento nástroj. U čtyř set návštěvníků měl veliký úspěch. 38)
Dne 9. května vystoupil v Městském kulturním domě taneční soubor z Poznaně. Byl to Státní soubor písní a tanců Szamotuli. 39)

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková