O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 161

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Činnost kulturní

Horácké divadlo
Dne 6. ledna sehrálo Horácké divadlo Jihlava komedii Oskara Wilda Vějíř lady Windermeerové. V režii ředitele divadla L. Panovce hráli J. Kubín, F. Švihlík, M. Doležal, Z. Dryšt, B. Černohous, A. Klejzar, Z. Jirmář, N. Mostecká, M. Wuršerová, M. Sedláčková, E. Keplerová a L. Willigová (240 návštěvníků). 26)

Otevření nové mateřské školy
Dne 31. ledna byla slavnostně otevřena a odevzdána do užívání nová mateřská škola na Monseově ulici. Otevření byl přítomen vedoucí odboru školství ONV ve Žďáře s. Picka, zástupci Měst NV, mateřských škol, podniků a organizací. Škola byla vybudována adaptací starého domu nákladem 1,162.000 brig. hodin. Z 80 % zadarmo. Provoz byl zahájen 1. února. Městský národní výbor poděkoval v městském rozhlase všem občanům, kteří v akci pomáhali a zasloužili se o zdárné dokončení této náročné akce volebního programu NF. Dík patří i geologickému průzkumu Uranového průmyslu, Technickým službám a provozovnám Měst NV, Okresnímu podniku služeb, Lesnímu závodu, Silničnímu vývoji a n. p. Sport. 27)

Výstava plastik a kreseb Miloše Axmana
Dne 12. února otevřela Horácká galerie výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února výstavu komorní plastiky a kreseb zasloužilého umělce rektora Akademie výtvarných umění v Praze, profesora Miloše Axmana. Trvala do 26. března a navštívilo ji 650 lidí. 28)

Dne 16. února uspořádala lidová škola umění v Městském kulturním domě koncert svých žáků k 30. výročí Vítězného února (92 přítomných).

Dne 21. února uspořádal Občanský výbor č. 3  první Besedu nad prutem s Ing. Šimkem o jeho studijní cestě na Sibiř a do Mongolska (60 účastníků).

Dne 10. března uspořádal Městský kulturní dům houslový koncert profesora konservatoře Adolfa Sýkory, jehož se zúčastnilo 49 ctitelů komorní hudby. 29)

Hudební večer německých umělců
Dne 20. března se konal Hudební večer německých umělců z děl Beethovenových, Mozartových, Schubertových, Kowalského a Otčenášových. Účinkovali: Utte Wütter, Sigelinde Kossman, St. Kowalski, Renata Kowalska, Klaudia Jurkovič, Gerhard Wütter a hudební skladatel prof. Julius Kowalski. Vynikající umělecké výkony hostí ocenilo pouze 60 návštěvníků. 30)

Horácké divadlo
Dne 22. března sehráli herci Horáckého divadla veselohru W. Hasenclevera Poslední dobrodružství barona Prášila, které zhlédlo 144 lidí. 31)

Dne 30. března uspořádala lidová škola umění koncert svých žáků. Navštívilo jej 112 lidí, hlavně z řad rodičů a žáků.

Přehlídka sovětských divadelních her
Krajské kulturní středisko v Brně, Krajský výbor SČSP v Brně, Okresní kulturní středisko ve

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková