O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 153

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a tajemnici této komise s. Veselskou v důsledku odchodu na mateřskou dovolenou a volí do funkce tajemnice s. Prokopovou, pracovnici aparátu Měst NV. Schvaluje rozšíření užší komise pro projednávání přestupků ze tří na pětičlennou v tomto složení: Otakar Kvíčala předseda, Emilie Prokopová tajemnice, Eduard Sláma, Bohumír Holener a Josef Švanda členové. 18)
Dne 2. listopadu uspořádal Městský výbor Českého svazu žen a Sbor pro občanské záležitosti kulturní odpoledne pro důchodce s estrádním pořadem hudby a zábavy. 19)

Oslava 61. výročí VŘSR
Oslava 61. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a zahájení Měsíce československo-sovětského přátelství se konala 7. listopadu. Město bylo bohatě vyzdobeno vlajkami. V 17,30 hod. shromáždila se před Městským kulturním domem školní mládež - většinou s lampiony - a novoměstští  pracující. Vyslechli Státní hymnu československou a sovětskou, kterou zahrála hudba Osvětové besedy z Fryšavy, přivítání předsedou Měst V NF s. Böhmem a krátký projev předsedy Měst V SČSP s MUDr. Sekory. Po něm se průvod účastníků odebral ulicí 9. května, Komenského náměstí a ulicí Gottwaldovou na hřbitov k hrobům padlých rudoarmějců. Letos poprvé defilovaly před hroby děti s lampiony a po položení čtyř věnců za zvuků Pochodu padlých revolucionářů ještě delegace Měst V KSČ, Měst V NF a Měst NV a občanů sovětské národnosti, kteří ve městě pracují, kteří položili na hroby květiny. U hrobů stáli čestnou stráž čtyři partyzáni, dva příslušníci Sboru národní bezpečnosti, čtyři pionýři a dva svazáci. Pietní vzpomínková slavnost, které se zúčastnilo velmi mnoho našich spoluobčanů, byla ukončena raketami a dělbuchy. 20)

Měsíc přátelství
V rámci Měsíce přátelství se uskutečnila 16. listopadu v Městském kulturním domě přednáška, uspořádaná péčí Měst V SČSP na téma Bratrská spolupráce s SSSR – záruka naší svobody a socialistické výstavby. Ve dnech 5. až 7. prosince se konal festival dětských sovětských filmů a ve dnech 13. až 15. prosince Přehlídka sovětských filmů Odchylka nula, Cizí a Cestou necestou. Měsíc přátelství byl ukončen v Městském kulturním domě slavnostním večerem dne 14. prosince, spojeným s oslavou 35. výročí podepsání Spojenecké smlouvy mezi Československou republikou a Sovětským svazem. Na programu byly Státní hymny, projev zástupce OV KSČ a OV SČSP a vystoupení sovětského estrádního souboru (bylo přítomno 350 účastníků).

Zasedání Sboru pro občanské záležitosti
Dne 23. listopadu uspořádal Sbor pro občanské záležitosti Měst NV v Městském kulturním domě slavnostní zasedání k 25. výročí založení těchto sborů. Z 36 členů sboru bylo přítomno 16. Po úvodním proslovu předsedy sboru s. K. Mádle, v němž zhodnotil činnost a dosažené výsledky našeho sboru, byly odevzdány zasloužilým pracovníkům knižní upomínkové dary. Z nich s. Večeřa, Kotlářová a Zelená získaly

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková