O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 150

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

lupráci s Okresním klubem mládeže jsou vytvářeny dobré podmínky pro kulturní a sportovní vyžití mládeže (hudební skupina při městské organizaci SSM, jazzgymnastika, filmový klub, kroužek drhání).
Komise pro ochranu veřejného pořádku. Přestupky projednávané v komisi (první číslo v r. 1977, druhé v I. polovině 1978). Nápad přestupků celkem 43/31, projednáno 39/26, postoupeno jiným orgánům 0/4. Z projednávaných přestupků bylo uloženo: bez uložení opatření 1/5, napomenutí 12/5, pokuta 25/16, řízení zastaveno 1/0. Z toho podle § 13 porušování Školního řádu 0/1, § 13d alkohol 6/6, § 17e nedodržování povinného dohledu 1/1, § 18 požáry, § 19 porušování socialistického soužití a veřejného pořádku 27/19. Povahy přestupků § 19: majetkové 2/1, slovní napadení 10/1, fyzické napadení 13/9, ostatní 2/7. Z toho pod vlivem alkoholu 4/5. Uloženo pokut 3500/3500. K přestupkům by nedocházelo, kdyby nebyl porušován zákon 120/62 Sb. o boji proti alkoholismu, byla kvalitnější práce s mládeží v rodině a v pracovních kolektivech, kdyby sami občané bojovali se zištností a upozorňovali na nesprávné jednání a byla větší vyhledávací činnost, která se zatím omezuje převážně na upozornění daná Veřejnou bezpečností nebo poškozenými občany. Komise se zabývá i preventivní činností na úseku boje proti kriminalitě a zabezpečování veřejného pořádku (protipožární opatření, taneční zábavy, kulturní a sportovní akce).
Komise školská a kulturní. Má v plánu práce kontrolu tanečních zábav (provedena devětkrát), podávání alkoholických nápojů, chování mládeže, boj proti toxikománii a kriminalitě, kontrolu akcí v Okresním klubu mládeže.
Komise sociálně zdravotní. Hlavní úkoly jsou spojeny s péčí o děti. Členové komise spolu s aktivem péče o děti a rodinu při Měst NV provádějí kontroly v disfunkčních a sociálně potřebných rodinách. Komise spolupracuje s dětskou poradnou a se školami, s nimiž je dohodnuta vzájemná informovanost o případech k řešení.
Inspekce veřejného pořádku. Zahájila činnost 1. srpna 1977. Inspektor provádí denně kontrolu veřejných prostranství, parků, komunikací a veřejné zeleně a v letním období kolem koupaliště a v chatové zástavbě v Zahradníkově koutě. Provádí dohled při manifestacích, veřejných shromážděních a sportovních i kulturních akcích. V menším rozsahu se zaměřuje na dohled při tanečních zábavách, uzavírací doby restaurací, na boj proti alkoholismu a o dodržování Zákona č. 120. O své činnosti vede denní záznamy a následující den informuje vedoucí správního odboru. Činnost inspektora je pouze preventivně výchovná, upozorňovací a vyhledávací. Až dosud nebyla uložena žádná pokuta. Dobrá je jeho spolupráce s Obvodním oddělením Veřejné bezpečnosti.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková