O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 131

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

sběru odpadových hmot mládeží;  vytvořená hodnota díla činí 500 000 Kčs. Poslanec s. Zeman: instalování městského rozhlasu, jeho rozšíření v Monseově ulici a vyznačení této za jednosměrnou. S. Dvořáková: zlepšení práce aparátu Měst NV, zejména odboru výstavby a tajemníka Sedlaříka, získání více občanů pro práce ve prospěch města a k účasti na kulturních podnicích (podniky ať zajistí pravidelný odběr většího počtu vstupenek). S. Srnský žádá úklid navážky na hřišti na Brněnské ulici. S. Kuderová: proč není uklizena Tyršova ulice. S. dr. Mikulec: není dobře plánován a koordinován výběr hodnotných kulturních akcí;  v jednom týdnu jsou tři, pak dlouho nic): příprava mimořádných relací v městském rozhlase.  S. Vařák: není dokončena silnice pod Zastávkou.  S. Klapač: je rozkopaná vozovka na Brožkově kopci.

Ad 9) Dotazy interpelace poslanců a z diskuze zodpověděli s. ing.  Hošpes, s. Dobiáš a s.  Albrechtová. Potom členka rady Měst NV s. Břečková přečetla rezoluci na protest proti výrobě neutronové bomby, adresovanou Mírovému výboru v Praze, která byla jednomyslně schválena.

Ad 10) Usnesení. Plenární zasedání bere na vědomí předložení zprávy komise pro výstavbu o zajištění a provádění akcí Z, o činnosti rady od posledního plenárního zasedání, o zajištění souboru opatření 7. plenárního zasedání ÚV KSČ v podmínkách Nového Města na Moravě. Schvaluje za předsedkyni finanční a plánovací komise s. Věru Černou a uvolňuje z této funkce poslance s. Bohuslava Dvořáka. Ukládá komisi pro výstavbu průběžně sledovat plnění akcí Z volebního programu NF, komisi obchodu a cestovního ruchu pokračovat v jednání se zástupci zásobovacích organizací a služeb a komisi finanční a plánovací zajistit předání a převzetí funkce předsedy komise do 15. května 1978. 8)

Jarní směny Národní fronty

Ve dnech 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29. a 30. dubna proběhly v našem městě jarní směny Národní fronty.  Organizací byly pověřeny Technické služby Měst NV za spolupráce občanských výborů, organizací NF a SSM. Proveden sběr železného šrotu, základní jarní úklid (odvoz smetí z parků, cest, chodníků a místních komunikací, vysazování zeleně, keřů a stromků (celkem 771 okrasných dřevin a keřů) a v poslední dny 29. a 30. dubna výzdoba oken, bytů, výkladů a ostatních prostorů k Svátku práce. Občanské výbory v Maršovicích a v Pohledci  provedly úklid a výzdobu ve svých obvodech. 9)

Oslava Svátku práce a výročí Dne osvobození

Oslava Svátku práce a 33. výročí osvobození Nového Města Sovětskou armádou měla už tradiční ráz, jak tomu bylo vždy v letech minulých. V posledních dubnových dnech při jarních směnách NF bylo město dáno do vzorného pořádku a bohatě a vkusně vyzdobeno, jak je to každoročně velmi kladně hodnoceno nadřízenými orgány. V předvečer 1. května v 19,30 hod. zapálena u chaty Mercedes Vatra vítězství.  V den svátku v sedm hodin ozvaly se z městského rozhlasu radostné tóny budíčku. Od 8 do 8,15 hod. se řadil před Městským kulturním domem a v přilehlých ulicích průvod školní mládeže všech stupňů, pionýrů, svazáků, sportovců, požárníků, jednotlivých závo-

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková