O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 115

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Sbírání materiálu a jeho zpracování v konceptu provedeno v lednu, únoru, březnu a dubnu 1978. Koncept přečten, projednán a schválen na schůzi letopisecké komise za přítomnosti tajemníka Měst NV  s. J. Sedlaříka dne 17. dubna 1978. Koncept projednala a schválila školská a kulturní komise Měst NV na schůzi 7. června 1978 a konečně rada Měst NV na schůzi 7. června 1978. Zápis do kroniky proveden ve druhé polovině června a první polovině července a dokončen 15. VII. 1978.

Rok: 
Přepsal/a: 
Milan Hiesböck