O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 112

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ků. Veliký zájem je o individuální rodinné domky, kde bude příděl vyčerpán, zatím co o skupinovou výstavbu rodinných domků (řadovou) není dostatečný zájem.
Akce Z.  Na mateřské školce v Monseově ulici zbývá osadit okna, dveře, provést kompletní vnitřní a vnější omítky, ústřední topení, kompletaci zdravotní techniky, obklady, dlažby, PCl nátěry a malby. Denně pracuje 15 – 20 brigádníků. Přístavba I. ZDŠ: jsou hotové omítky, zbývá provést omítky v sociálních zařízeních a v suterénu. V současné době se dodělávají betonové podlahy a zajišťuje se materiál pro dlažby a obklady. Brigádníků je nedostatek. Kanalizace Holubka: zbývá přeložení potrubí v délce 100 a vybudovat vyústění a zaustění. Vodovod Brožkův kopec: část po železniční trať je hotova; provádí se šachta v železniční trati a výkop zbývající části. Údržba místních komunikací. V současné době je budována komunikace k Mercedesce. Ostatní komunikace (k Hornímu dvoru, Zastávce po staré vlachovské silnici a kanalizace před nádražní budovou) se budou provádět ve II. pololetí. Provádí se komunikace Brožkův kopec; ostatní (Beranice, Holubka) ve II. pololetí. Provádějí se opravy místních komunikací. Údržba a rozšiřování zeleně. V r. 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou bylo vysázeno 2400 kusů dřevin. Parky byly označeny tabulkami se jménem organizace, která o ně pečuje.  V r. 1976 nebyla věnována stromům dostatečná péče (zalévání), a proto místy bylo až 40 % ztrát. Vandalství se projevovalo v ořezávání borových a modřínových větviček do váz. Do služeb města byl přijat zahradník, který se neosvědčil a byl na vlastní žádost propuštěn. V r. 1977 byla provedena dosadba zeleně, kde byla suchem zničena, občany a občanskými výbory, hlavně pak lesnickým učilištěm. Další část dosadby bude provedena v podzimních měsících 1977. Ne všechny organizace Národní fronty plní své závazky k ošetřování a údržbě zelených ploch. Ocenit nutno iniciativu důchodce Miroslava Německého, který se bezplatně stará o park na Palackého náměstí a o kašnu na náměstí dr. J. Sekaniny. Negativním jevem je pobíhání psů po zelených plochách a tím jejich ničení. Měst NV dal vypracovat plán na ozelenění prostoru pod nemocnicí a v jednání je problém přestárlých kaštanů v parku na náměstí a rozšíření zeleně okolo Kazmírova rybníka a v Jánské ulici. V letech 1975/1976 byla provedena plynofikace v prostoru Beranice. Zapojeno 54 rodinných domků ve staré zástavbě a v současné době probíhá zapojování rodinných domků v novém stavebním obvodu na Beranici, kde zapojeno 22 domků. V současné době probíhá II. etapa plynofikace, to jest nízkotlak a středotlak v délce asi 1100 m; trasa po pravé straně ulice J. Německého od regulační stanice směrem k Žďárské ulici, kde ve volném prostoru mezi oplocením nemocnice a stávajícím poutačem bude umístěna regulační stanice. Dále bude pokračovat v ulici Žďárské a bude končit asi dvacet metrů za ulicí Pionýrů. Investiční náklad této II. etapy činí 1,100.000kčs, ukončení v prosinci 1977.
Hospodářské výsledky novoměstských závodů v r. 1977
Sport. Plán výroby splněn 100,2 %, lyží vyrobeno za  42,133.000. Splněn plán odbytu vývozu do Kanady,  Ně-

Rok: 
Přepsal/a: 
Milan Hiesböck