O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 111

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dárci krve

V  r. 1977 darovali bezplatně krev tito naši spoluobčané: Nové Město na Moravě: Vladimír Bittner (3 krát), Ladislav Prokop, František Černota, Ferdinand Obůrka, Marie Malinová, Jaroslav Coufal, Miroslav Petrla, Antonín Vostřejš, Miloslava Brožová, Zora Krupičková, Růžena Rozmahelová, Štefan Bugáň, Josef Kroutil, Bedřich Lukášek, Jan Petrov, Antonín Šajner dvakrát, Zdenka Budařová, Margita Machová, Josef Rouška, Zdeněk Mazánek, Eva Černá, Lubomír Kubík, Ladislav Čejka dvakrát, Ivana Stárková, Ing. Josef Krupica, Eduard Zobač, Marie Štejdířová, Václav Nečas, Libuše Votroubková, Jaroslav Urban, Vladimír Laštovička, Soňa Hádlíková a Pavel Cacka (33). Pohledec: Marie Kulíšková, Josef Hemza, Bohumír Pavelka, Josef Jinek, Jan Švanda, Jan Švanda starší, Zdena Švandová, Marie Skalníková, Drahoslava Pustinová, Anna Jinková, František Bouček, Václav Skoupil, František Reznuk, Petr Pechek a Josef Sekereš (15). Maršovice: Dana Vařáková (1). Celkem 49.

Stav obyvatelstva k 31. XII

1977. Počet narozených 162, zemřelých 58: přirozený přírustek 104. Přistěhovalo se 292, vystěhovalo 218: přírustek 74. Celkový počet obyvatelstva na konci roku 7986.

V r. 1977 zemřeli: Jaroslav Dufka (1889) 1. I., Adolf Kubík (1913) 3. I., Josef Kupka (1902) 11. I., Jindřich Štrup (1897) 15. I., Marie Klímová (1899) 28. I., Jaroslav Novotný (1917) 11. II., Oldřich Starý (1922) 14. II., František Hlavatý (1902) 17. II., Otto Kafka (1906) 25. II., Jaroslav Doležal (1912) 28. II., Adolf Krejčí (1900) 15. III., František Coufal (1922) 25. III., Luděk Tesárek (1957) 8. IV., Marie Kotová (1908) 20. IV., Marta Chmelová (1893) 24. IV., Alois Padalík (1889) 25. IV., Marie Rösslová (1892) 30. IV., Hermína Růžičková (1911) 8. V., Petr Cihelka (1977) 10. V., Josef Kratochvíl (1923) 12. V., Josefa Hamáková (1913) 25. V., Pavel Hemza (1977) 4. VI., Ing. Karel Marek (1892) 5. VI., Marta Mlíková (1912) 6. VI., Jiří Dvořák (1906) 6. VI., Josefa Suchá (1900) 16. VI., Františka Budínová (1895) 22. VI., Stanislav Ptáček (1911) 24. VI., Antonín Špinar (1922) 26. VI., Emilie Juránková (1898) 28. VI., Antonín Chroust (1904) 6. VII., Josef Matoušek (1900) 12. VII., Stanislav Chlubna (1895) 7. VIII., MUDr. Jaroslav Čermák (1934) 13. VII., Štěpánka Zahradníková (1886) 16. VII., Petr Klapač (1905) 19. VII., Silvestr Dvořák (1895) 22. VIII., Božena Černá (1904) 27. VIII., Marie Maternová (1904) 3. X., Antonín Budín (1902) 10. X., Marie Doležalová (1917) 21. X., Věra Švaříčková (1936) 16. XI., Jindřich Rozsypal (1903) 22. XI., František Pliska (1900) 21. VII., Filip Jurman (1895) 7. VIII., Marie Štiplová (1899) 12. VIII., František Zelený (1891) 18. VIII., Marie Grošofová (1893) 10. XII. 64)
Výstavba města
Na schůzi pléna Měst NV dne 30. června 1977 podal předseda komise pro výstavbu s. Jaroslav Kafka zprávu o plnění úkolů na úseku bytové výstavby, údržby, akcí Z, zeleně a plynofikace města.
Pokud jde o bytovou výstavbu, přibylo 18 bytových jednotek. V plánu je 18 bytových jednotek komunální výstavby a dvakrát 18 bytových jednotek podnikové výstavby; podmínkou realizace je zajištění palivové základny. Nedaří se dosud plnit plán individuální bytové výstavby, kde je nerovnoměrný zájem stavební-

Rok: 
Přepsal/a: 
Jana Kynclová