O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 110

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Vrcholový sport.
Na plenárním zasedání Měst NV dne 29. prosince 1977 přednesl s. Honzl, vedoucí Střediska vrcholového sportu mládeže obsažnou zprávu o jeho činnosti. Středisko má pro nový výcvikový rok 1977/1978 17 členů závodníků (bylo nutno vyřadit skupinu 3 sdruženářů pro nemožnost zajištění jejich kvalitní přípravy skoku (můstek, trenér), 2 trenéry a jednoho pracovníka organizačního a hospodářského. V r. 1977 přišlo do střediska několik závodníků ze severní Moravy. Význam a kvalitu letošních výsledků mladých závodníků potvrzuje skutečnost, že 6 (Palečková, Švub, Gerogijev, Daňsová, Loub a Knap) bylo zařaděno do reprezentačních družstev ČSSR pro přípravu na HS 1978 a ME juniorů 1978. Zařaděním těchto mladých závodníků do družstev ČSSR stalo se naše středisko prakticky největším dodavatelem závodníků do reprezentačních družstev, což dokazuje dobrou práci trenérů i závodníků. Činnost sřediska, zvláště práce politickovýchovná, byla velmi kladně hodnocena nadřízenými orgány ÚV ČSTV. Dokladem toho je zlepšení prospěchu a plnění závazků k XV. sjezdu KSČ a 20. výročí sjednocení tělovýchovy. Po celou dobu roční činnosti velmi agilně pracovala skupina SSM, vedená s. J. Loubem. Všichni zařadění závodníci (80 % studuje na gymnáziu) mají optimální podmínky po stránce tréninku, stravování, ubytování i studia. Prodloužením asfaltové dráhy (stála 3 miliony) pro trénink na kolečkových lyžích se podařilo zkvalitnit tréninkový proces. Dráha přispěje i k častějšímu pobytu našich reprezentačních družstev a dalších lyžařských oddílů v našem městě a tím i k popularizaci novoměstského lyžařství. V areálu hotelu SKI se plánuje výstava provozní budovy Střediska vrcholového sportu. Pro nový výcvikový rok si Středisko vytýčilo tyto cíle; na 100 % splní závazek, uzavřený na počest 60. výročí VŘSR; všichni členové se stanou členy SSM. Středisko bude spolupracovat s TSM, ST s TJ Sokol v oblasti trenérskometodické a v zajišťování talentů z řad mládeže. Spolu s Měst V KSČ připraví jednoho kandidáta pro vstup do KSČ. Politickospolečenskou angažovaností bude spoluvytvářet podmínky pro další upevnění a rozvíjení činnosti vrcholového sportu lyžování v našem městě. Za pomoci Měst NV bude vytvářet podmínky pro získání odpovídající mechanizace pro úpravu stálých lyžařských tratí a tyto přebudovat podle mezinárodních lyžařských parametrů. Přehled nejvýznamějších výsledků sezony 1976/1977: Dagmar Palečková: dvakrát titul přeborníka ČSSR v kategorii juniorek v běhu na 5 a 10 km, 3. místo na mistrovství ČSSR v běhu žen na 5 km, 3. místo na mezinárodním závodu v Lahti v běhu juniorek na 5 km, dvakrát 1. místo v kategorii juniorek v běhu na 5 a 10 km při závodu Zlatá lyže a 1. místo v kategorii juniorek na mezinárodním závodu ve Sliači. Jiří Švub: dvakrát titul přeborníka ČSSR v běhu juniorů na 10 a 15 km, dvakrát 3. místo na mezinárodních závodech Družba v SSSR. Michal Georgiev: titul přeborníka ČSSR v běhu starších dorostenců na 10 km, tittul přeborníka ČSR v běhu starších dorostenců na 10 km Věra Holfeuerová: přebornický titul ČSSR žákyň na 2 km. Jitka Daňsová: přebornický titul ČSSR dorostenek v běhu na 5 km, 3. místo na mezinárodním závodu Družba v SSSR v Moskvě ve štafetě 3 krát 5 km. Jiří Loub: dvakrát 2. místo na přeborech ČSSR a ČSR ve štafetě 3x5 km 4. a 5. místo v přeborech ČSSR v běhu na 10 km a Luboš Knap 2 krát 2. místo na přeborech ČSSR a ČSR ve štafetě 3x5 km.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková