O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 109

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Po uvítání hostí následovalo otevření, prohlídka zařízení, odevzdání čestných uznání závodům za aktivní pomoc a beseda s vědeckým programem a promítání filmů.

Profesor Šumakov v Novém Městě
Dne 23. října navštívil naši nemocnici ředitel Ústavu transplantace orgánů tkání v Moskvě, přední sovětský chirurg a garant plnění smlouvy o vzájemné spolupráci mezi SSSR a USA v oblasti výzkumu umělého srdce, profesor Valerij Ivanovič Šumakov, doprovázený spolupracovníkem docentem Eduardem Balakirevem. Vzácné hosty doprovázel vedoucí katedry patologické fyziologie lékařské fakulty University J. E. Purkyně v Brně a vedoucí výzkumného pracoviště Krajského ústavu národního zdraví, studující podporu a náhradu srdce, profesor MUDr Jaromír Vašků spolu s docentem MUDr. Erikem Urbánkem. S nimi přijel vedoucí tajemník OV KSČ RSDr. Hegenbart a předseda ONV ing. Pospíšil. Vzácní hosté se seznámili s prací nově otevřeného experimentálního chirurgického pracoviště, zhlédli odborné lékařské filmy, natočené tvůrčím kolektivem pod vedením docenta Manna a na závěr besedovali s vedoucími pracovníky novoměstské nemocnice. .63)

Soutěž Sport a družba
Dne 28. října uspořádala TJ Sokol v Jednotném klubu pracujících okresní kolo kvízové soutěže k 60. výročí VŘSR pod názvem Sport a družba. Soutěžila žákovská družstva z tělovýchovných jednot Nové Město, Žďár nad Sáz., Velká Bíteš a Štěpánov, která odpovídala na otázky družby československých a sovětských sportovců.

Činnost TJ Sokol
Činnost TJ Sokol v r. 1977 vycházela ze zásad červencového zasedání ÚV KSČ k dalšímu rozvoji tělesné výchovy v našem státě. Jednota navazovala na tělovýchovnou činnost ve škole, pomáhala a organizovala tělovýchovnou činnost v SSM a Pionýrské organizaci, dávala k dispozici svá tělovýchovná zařízení a vyškolené kádry trenérů a rozhodčích k organizování tělovýchovné činnosti v ROH a spolupracovala při pořádání tělovýchovných akcí organizací Národní fronty a občanských výborů. Tělovýchovná činnost je organizována ve formě rozvíjení tělovýchovné činnosti se zařaděním v místních, okresních a krajských soutěžích, dále jako sport výkonostní se zařaděním ve vyšších soutěžích a konečně jako vrcholový sport, organizovaný ve formě střediska vrcholového sportu lyžování. TJ Sokol v Novém Městě a v Pohledci mají dvanáct sportovních oddílů a odborů s počtem členů přes 1000, což je 15% organizovanost v počtu obyvatelstva města. V organizovaných soutěžích je 29 družstev. V čele jednoty stojí šestnáctičlenný výbor s předsedou s. Srnským, který se schází jednou za čtrnáct dní. Vedle dominujících sportů kopané a lyžování zaznamenává v poslední době vzestup košíková, odbíjená, kuželky a tenis, jehož rozvoj je zatím bržděn pouze jedním kurtem. Aktivní jsou i další odbory, jako turistika, moderní gymnastika a vzpírání. Členové jednoty se výrazně podílejí na údržbě starých a výstavbě nových sportovišť.

Kopaná
Kopaná. Dnem 4. července 1977 uzavřel oddíl TJ Sokol sezonu 1976/1977, velmi úspěšnou po stránce sportovní, společenské i na úseku vedení a výstavby. Zlepšila se organizace a řízení družstev, která byla doplněna trenéry a vedoucími, i práce politickovýchovná. Dobrá byla schůzová činnost, propagace a spolupráce s výborem TJ Sokol. Byly vybudovány a dány do provozu nové šatny, sociální zařízení a klubovna v hodnotě 500.000 Kčs a odpracováno přes 13.000 brig. hodin. Dokončuje se nové oplocení hřiště a plánuje se úprava hrací plochy a do budoucna krytá tribuna pro diváky. Sportovní výsledky: žáci II. místo ve skupině, dorost III. místo ve skupině 14 účastníků: 14 vítězství, 5 zápasů nerozhodných, 7 porážek. Celkem 33 bodů, poměr branek 78 : 32. Muži B první místo ve IV. třídě: 15 vítězství, 2 nerozhodné, 1 porážka; skore 88 : 14. Muži A I. místo v I. B třídě: 17 vítězství, 7 nerozhodně, 2 porážky. Po třetí se v poválečné době probojovalo mužstvo do I. A třídy.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková