O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 100

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

na kterých vystoupilo 66 žáků, začátečníků i pokročilých ze tříd všech učitelů školy. Program koncertů zpestřila vystoupení pěveckého souboru, instrumentálního tria a akordeonového souboru pod vedením učitele J. Hradeckého. Účinkující hráli před početným obecenstvem, které se také zasloužilo o úspěšný průběh a slavnostní atmosféru koncertů, pečlivě připravených všemi učiteli školy. Výkony dětí svědčily o poctivé a odpovědné práci učitelského kolektivu. 36)

Divadlo Načasované štěstí
Dne 29. května sehráli členové Realistického divadla v Praze moderní satirickou hru, řešící problémy mladých lidí se zaměřením k odpovědnosti k rodině jako základu společnosti, od Teréz Davidové, Načasované štěstí (155).

Dne 4. června provedl L. Pleva, čtyřnásobný mistr světa ve hře na foukací harmoniku recitál ze skladeb pro tento nástroj.

5. června uspořádal Kulturní dům koncert pětičlenné skupiny maďarských umělců, účastníků Luhačovického kulturního léta.

9. června byla zahájena výstavba maleb, kreseb, grafiky, plastiky a keramiky Vladimíra Párala. Trvala do 28. srpna.

Václav Dobiáš v N. Městě
10. června si prohlédl Kulturní dům národní umělec Václav Dobiáš, hudební skladatel, s chotí.
Dne 11. června sehráli členové Národního divadla v Praze hru Fr. Veselého Osudný večer (326). V režii Karla Jerneka hráli Blanka Bohdanová, Josef Kemr, Petr Kostka a Emil Konečný.

Soubor Smerečina
Dne 20. června vystoupil v Kulturním domě 45 členný ukrajinský folklorní soubor Smerečina (363).

Koncert Horáckého kvarteta
Dne 23. června zahrálo u nás letos už podruhé Horácké kvarteto skladby starých českých mistrů. F. L. Gassmannna (Divertimento in g), C. Stamitze (Kvartet F dur) a P. Vranického (Kvartet B dur). S uspokojením je přijalo 46 příznivců jejich umění. 37)

Výstava Fr. Padalíka
Při příležitosti 63. narozeni člena výtvarného kroužku Jednotného klubu pracujících v Novém Městě Františka Padalíka byla  Měst V KSČ, radou Měst NV a JKP uspořádána ve velkém sále klubu výstava jeho obrazů. Byla zahájena 24. července vedoucí odboru kultury ONV s. Jarmilou Křížovou a těšila se zájmu četných návštěvníků. 38)

Zhodnocení škol. roku 1976/1977
Na schůzi pléna Měst NV dne 25. srpna 1977 přednesla předsedkyně školské a kulturní komise s. Zelená zprávu o zhodnocení školního roku 1979/1977 a o připravenosti škol I. cyklu na zahájení škol. roku 1977/1978 a o umístění dětí v mateřských školách a jeslích. Zpráva byla vypracována na podkladě podrobných zpráv ředitelů novoměstských škol, které byly projednány a vzaty na vědomí na zasedání rady Měst NV dne 17. VII 1977. Rada přijala usnesení, ve kterém ocenila úsilí všech škol o neustálé zlepšování výchovného a vyučovacího procesu, poděkovala za obětavost školských pracovníků a s uspokojením konstatovala, že proces má kvalitativně vzestupnou tendenci. S politováním konstatovala, že se zhoršuje stav ve směnování žáků a že se na tomto úseku nedá v dohledné době nic zlepšit. Přijala opatření k účasti poslanců a zástupců Měst NV na zahájení škol. roku a pro další zlepšení práce uložila ředitelům, aby do plánu pro škol. rok 1977/1978 zařadili podíl škol na důstojných oslavách 60. výročí VŘSR a Vítězného února. Odboru finančnímu a plánovacímu a výstavby uložila v součinnosti s řediteli škol důsledně zabezpečovat plánované opravy školních budov. Výsledky škol. roku 1976/1977 (první číslo počet učitelů, druhé tříd, třetí

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková