O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 9b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Faksimile: 
Originál stránky - profi sken: 

s volným dnem v různých dnech týdne, aby nebylo narušováno zásobování obyvatelstva.

V polovině července přijeli do našeho města na návštěvu žáci lesnické školy z Jugoslávie, kteří opláceli návštěvu žáků našeho lesnického učiliště v jejich vlasti. Dne 16. července uspořádali pro ně hostitelé v Jednotném klubu pracujících seznamovací večerek s taneční zábavou.

V polovině července byl zaveden každý čtvrtek tržní den, kdy na náměstí dr. I. Sekaniny mohli pěstitelé volně prodávat své produkty, především zeleninu, drůbež, lesní plody apod. Tvorba cen byla volná.

Dne 22. července zemřel v ranních hodinách po dlouhém a těžkém utrpení předseda národního výboru, soudruh Josef Konvalinka. Svou rodinu, úřad a obětavou práci pro město a jeho obyvatelstvo opustil pokrokový člověk, jehož život byl vyplněn nadšeným pracovním úsilím v organizacích stranických a v lidosprávě. Od r. 1945 se horlivě zúčastňoval veřejného a stranického života jako předseda městského výboru Kom. strany Československa, člen rady městského národního výboru a od r. 1960 jeho předseda. Jeho působení v národním výboru, vyplněné svědomitou, všestrannou a odpovědnou prací, zabíralo všechen jeho čas od časných hodin ranních až do pozdního večera a noci. S vypětím sil překonával potíže, které se stavěly do cesty jeho úsilí, jehož cílem byl rozvoj a růst našeho města v moderní socialistické sídliště. Nové Město na Moravě měl upřímně rád a ve snaze o zlepšení jeho hospodářské, sociální a kulturní úrovně a jeho vnější výstavby bez ohledu na svůj zdravotní stav neznal oddechu a sebe nešetřil. S překážkami dovedl tvrdě bojovat a z každého, byť sebemenšího úspěchu o vítězství měl upřímnou radost. Právem jeho jméno i jeho práci zachová naše město v čestné a trvalé památce.

Rozloučení se zesnulým se konalo v pondělí 25. července ve čtrnáct hodin odpoledne z budovy městského národního výboru. Za město a obyvatelstvo se s ním rozloučil úřadující místopředseda městského národního výboru s. J. Břečka a za Okresní národní výbor ve Žďáře nad Sázavou s. Kalas. NEČITELNÉ sbor Z osudu rukou a Ratajova skladba Památce Tvoji čest zazpíval mužský sbor Pěveckého a hudebního odboru Smetana, J. Grepl zazpíval Handlovo Largo a M. Sommer recitoval Kapounovu báseň.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková