O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 9b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Faksimile: 
Originál stránky - profi sken: 

Zemědělské závody splnily z celoročního úkolu v mase 931q – 203,78, mléce 360.000 l – 109,16q, vejcích 210.000 – 77,761; soukromý sektor na úkol 2270 vajec dodal 1733, na 1190 kg masa 391, na 3644 l mléka1969. na pomoc zemědělství ve špičkových pracích na závazek 13.160 hodin splněno 200. Splněny nebo překročeny závazky na rozorávání luk a pastvin, ošetření luk (plán 169 ha – splnění 220), úpravy prostranství v zemědělských závodech (plán 100 – plnění 150) a náboru mládeže do zemědělství (plán 5 -  splněné 6). Další závazky: na dokončení garáží u nemocnice plán 300 – splněno 200, generální oprava požární zbrojnice 1.050 – 350, úprava návsí a parků 2650 – 2650, úprava hřišť 4.200 – 4200, zbourání starých domů 10 – 9. Sběr odpadových surovin; železo 485 – 409, papír 590 – 190, textil 145 – 30, kosti 63 – 19, guma 20 – 20, králičí kůžky 15.640 kusů – 4.500, peří 147 – 70. Využití místních zdrojů: 15.000 m3 štěrku – 4.573, 1.500 m3 písku – 133, 450.000 cihel – 110.000. Vodovod a kanalizace na Beranici a Brožkově kopci 450 – 300, dokončení šaten v budově střední všeobecně vzdělávací školy 718 – 200, kanalizace ke garážím 350 – 300.

Zprávu o činnosti plánovací komise podal její předseda s. J. Zpěvák. Zpočátku nebyla komise obsazena odborníky, a proto její činnost vázla. Teprve po doplnění mladými a schopnými členy se práce podstatně zlepšila. Projednávají se otázky plnění plánu investic, akcí Z a generálních oprav, čerpání prostředků z plánu městského národního výboru, plnění úkolů Komunálních služeb, domovní správy a provozoven místního hospodářství. Mezi posledními plánovanými úkoly komise bylo zajištění opravy a výstavby požárních nádrží, zajištění cestovního ruchu a výstavby střelnice pro Svazarm a návrh na rozšíření sítě na Beranici a Brožkově kopci a konečně pravidla nepřímého ekonomického řízení Komunálních služeb v r. 1966. Dále nepříznivá situace místních komunikací, asanace Zezulákova domu a inženýrské sítě ve městě a ještě některé úkoly další.
Zpráva o činnosti kulturní a osvětové odložena až na další zasedání pléna.

Dnem 9. července začaly se v našem městě uplatňovat jednou za čtrnáct dní v prodejnách průmyslovým a drobným spotřebním zbožím tak zvané volné soboty, kdy byly prodejny uzavřeny. Týkaly se prodejen textilu, kusové konfekce, obuvi, galanterie, železářství, Elektrosklo, Zdaru, papírnictví, optiky a Elchronu. Prodejny potravin si upravily prodejní dobu

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková