O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 99b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

se konal v místnostech školy.
          14.března se konal v místnosti lidové školy umění koncert Horáckého kvarteta z města Žďáru. Členové kvarteta Vl.Raab, R.Drdla, J.Matoušek a J.Klimeš provedli komorní skladby Mozartovy, Haydnovy a Dvořákovy. Provedení přednesených skladeb mělo vysokou uměleckou úroveň, návštěvníků však bylo poměrně málo.
          V rámci olav 75.výročí založení střední školy v Novém Městě na Moravě uspořádalo ředitelství gymnásia v aule ústavu cyklus čtyř přednášek, zaměřených k její slavné minulosti. První se uskutečnila 20.března a její obsahovou náplní bylo vylíčení sedmdesátipěti let střední školy v Novém Městě na Moravě. Druhá se konala 3.dubna a byla zaměřena k tématu Novoměstská střední škola a výtvarné umění. Na třetí dne 17.dubna probráno téma Státní reálka a gymnásium v kulturním životě města a kraje a na čtvrté dne 24.dubna pojednal přednášející o Tělesné výchově, lyžařství a sportu na reálce a gymnásiu. Na první a třetí přednášce se podílel profesor dr.Josef Mikulec, druhou měl abiturient ústavu, akademický malíř Jiří Šebek a poslední profesor Jiří Maděra. Účast na všech přednáškách byla velmi pěkná. Není pochyb o tom, že dobře splnily svůj účel, to jest informovat současnou novoměstskou veřejnost o tom, co tato škola pro město i kraj znamenala a jaké bylo a dodnes je její místo v naší národní kultuře.
          Dne 30.března otevřelo Horácké muzeum a Horácká galerie ve výtvarných prostorách v budově Městského národního výboru výstava obrazů, grafiky a kreseb akademického malíře Antonína Smažila, rodáka z Bobrové a absolventa novoměstského gymnásia. V kulturním pořadu vernisáže přednesla J.Petrová Halasovu lyrickou prózu Já se tam vrátím s klavírním doprovodem Marie Popelkové a Horácké kvarteto ze Žďáru nad Sáz.zahrálo Dvořákovo Trio a jednu větu z kvarteta M.Ravela. Výstavu uvedl okresní inspektor kultury s.Křížek. Účast na otevření výstavy, která se těšila dobrému zájmu našich spoluobčanů, byla značná.
          V sobotu 19.dubna uskutečnil Okresní osvětový dům ve Žďáře nad Sázavou ve spolupráci s Jednotným klubem pracujících v Novém Městě na Moravě, s DDV v Pelhřimově a s Okresními osvětovými domy v Třebíči a ve Znojmě koncert komorní hudby, na jehož provedení se podílel Smyčcový kvartet Komorního orchestru DDV z Pelhřimova, Smyčcový kvartet lidové školy umění v Třebíči, Jihomoravský kvartet při Okresním domu osvěty ve Znojmě a Horácké kvarteto při Okresním osvětovém domě ve Žďáře nad Sázavou. Byly provedeny tyto skladby: F.A.Míča, II.smyčcový kvartet C dur, J.Haydn, Kvartet B dur op.76č.4, B.Smetana, Kvartet Z mého života, A.Dvořák, Kvartet F dur, věta 2.a 4.aM.Ravel, Kvartet G dur věta 1. Výkony jednotlivých komorních souborů měly vysokou uměleckou úroveň; účast publika velmi slabá.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková