O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 99a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

divadelní hru Sedm výkřiků na moři, jejíž premiéra, režijně připravená Jindřichem Gretslem, se uskutečnila v našem městě v polovině prosince minulého roku. O den později provedl soubor tuto hru také ve Sněžném.
Dne 26. ledna otevřela Horácká galerie a Horácké muzeum ve výstavních prostorách budovy Městského národního výboru putovní výstavu reprodukcí připravenou Unescem s názvem Malířství 1900 – 1925, uvedenou ředitelem galerie dr. M. Rosenbaumem. Bezvadné reprodukce děl nejvýznamnějších malířů tohoto období světové moderny se těšily velkému zájmu početného novoměstského publika, které mělo poprvé příležitost zhlédnout ukázky toho, co nazýváme moderním světovým malířstvím, když ne v originále, tak alespoň v jedinečně dokonalých reprodukcích.
Na schůzi pléna Městského národního výboru, konané dne 27. února 1969, byla podána předsedou školské a kulturní komise MěNO s. R. Svačinou zpráva o činnosti komise a zhodnocení činnosti v našem městě v r. 1968 na úseku Horáckého muzea a galerie, městské lidové knihovny a školství. Z jeho podrobné zprávy zaznamenávám pouze to, co ještě není zapsáno v kulturní kapitole této kroniky za rok 1968. Týká se to například u Horáckého muzea počtu návštěvníků, který proti předcházejícímu roku poklesl na 7616 návštěvníků. Pracovníkům muzea a galerie vyslovil s. Svačina dík za jejich obětavou práci, která v nemalé míře přispívá k dobré kulturní pověsti našeho města. Pokud jde o městskou lidovou knihovnu, vše podstatné, jako třeba personální změny, přemístění knihovny, vytvoření střediskové knihovny v našem městě, vybavení čítárny, je už v kronice zapsáno. Také pracovníkům knihovny vysloven předsedou školské a kulturní komise dík za jejich svědomitou práci. Bylo by třeba, připomněl s. Svačina, vyzvat obyvatelstvo našeho města, aby se do nově zařízené knihovny a čítárny přišlo podívat a větší mírou než dosud využívalo tohoto kulturního zařízení. V závěru své zprávy informoval předseda přítomné o připravovaných oslavách 75. výročí založení střední školy v Novém Městě na Moravě a o otevření budovy nové základní devítileté školy. Záštitu nad oslavami převzal president republiky L. Svoboda, ministerstvo školství, krajský, okresní a městský národní výbor. Pokud jde o rozdělení žáků do tří základních devítiletých škol, informoval ředitel Svačina přítomné v tom smyslu, že ředitelství všech tří škol se vynasnaží, pokud to bude možné, zachovat třídní kolektivy a že odpadne směnování žáků. Jedná se také o to, zda by na některé ze základních devítiletých škol mohla by být zavedena rozšířená jazyková výuka, o níž je mezi rodiči i dětmi značný zájem.
Ve dnech 5. a 6. března uspořádala lidová škola umění koncert svých žáků od začátečníků až po nejvyspělejší. Koncert, který měl dobrou reprodukční úroveň a jehož se zúčastnili hlavně rodiče vystupujících žáků

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová