O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 98b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

auto Domovní správy 43 000, buldozer pro lom 17 000, trafostanice pro lom 41, vůz Kuka 161 000, pojízdné lešení 30 000, dvě nákladní auta 195 000, sušáky pro cihelnu 131 000. Přehled čerpání nákladů není uspokojivý. Blíží se konec roku a zbývá vyčerpat 1 400 000, do konce roku 940 000. Provozovny cihelna: cihel vyrobeno 1 550 000, vypáleno k 1. listopadu 1 066 000, tržby 996 000, náklady 704 000, zisk 292 000. Porovnání výroby cihel:1966 – 430 000, 1967 – 789 000, 1968 – 1 234 550, 1969 – 1 550 500. Výsledky jsou slušné, ale při dodržování pracovní doby dalo by se udělat víc. Lom: vyrobeno 19 300 m3 kamene, tržba 659 000, náklady 534 000, zisk 125 000. Jsou neúměrné náklady na výrobu 1 m3. Vzhledem k rekonstrukci a technickému vybavení lomu by se měla zvednout produktivita a snížit náklady. Doprava: tržby 240 000, náklady 162 000, zisk 78 000. Kuka vůz zisk 18 000, fasádníci - zisk 37 000. Provozovny celkem: tržby 2 610 000, náklady 2 083 000, zisk 527 000. Provozovny se letos vybavily investicemi v částce 592 000.
Zprávu z úseku výstavby a údržby města za rok 1969 přednesl vedoucí odboru výstavby s. Marek. Její obsah je zapsán v kapitole výstavba města na 105. stránce této kroniky.
O dílčím hodnocení soutěže k 25. výročí našeho osvobození informoval plénum Městského národního výboru zástupce tajemníka s. Špinar. Plnění úkolů je zatím dobré. Koncem roku má být provedeno částečné hodnocení na Okresním národním výboru ve Žďáře a soutěž bude doplněna o další akce.
Diskusní příspěvky byly zaměřeny na vyřešení kanalizace a úpravy komunikace k jatkám, příjezdu na staveniště u Musilů, úpravy chodníku z Betléma přes Kazimírův rybník, omezení rychlosti motorových vozidel u červeného věžového domu, parkování automobilů na silnici od nádraží k sokolovně, vypracování projektu na saunu, úpravy uličky u mlékárny a nepřehlednosti vozovky u skládky Jednotného zemědělského družstva. Všechny dotazy a diskusní příspěvky byly s. předsedou Dvořákem nebo vedoucím odboru pro výstavbu s. Markem ihned zodpověděny. V přijatém usnesení schváleny všechny přednesené zprávy a hodnocení soutěže k 25. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Radě Městského národního výboru uloženo požádat dopravní odbor Okresního národního výboru ve Žďáře o stanovení průjezdní rychlosti v prostoru věžových domů a označení nepřehledné křižovatky u Jihlavských dřevařských závodů.

Život kulturní
Na žádost obecenstva zopakoval dne 10. ledna Dramatický odbor Jednotného klubu pracujících  Casanovu

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Alena Eliášová